Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Megújulóban az újvárosi templom

Aki naponta elhalad a váradújvárosi református templom mellett, láthatja, hogy lassanként teljesen lekerült az utolsó védőháló és állványzat is a nyugati toronyról, és teljes szépségében kezd kibontakozni a megújuló, 162 esztendős klasszicista épület. Az utolsó külső simítások várhatóan egy bő hónapon belül fejeződnek be.

Arról, hogy milyen stádiumban állnak jelenleg a felújítási munkálatok, Herdeán Gyöngyi váradújvárosi lelkésznőt kérdeztük, aki nagy szeretettel számolt be a megújuló istenházáról és számos részletet árult el ezzel kapcsolatban.

A templom jelenlegi felújítása a „Vallási hidak – a vallási turizmus elősegítése Bihar és Hajdú-Bihar megyékben” elnevezésű határ menti fejlesztési program keretében zajlik az Európai Unió finanszírozásával, a pályázatot a városi önkormányzat bonyolítja.

Mar 1

A mintegy 1,4 millió euró valamivel több mint felét az ortodox egyház kapta meg – a Holdas templom felújítására 750 ezer eurót fordítottak –, 380 ezer euró lett megígérve az újvárosi reformátusoknak, valamint még egy kevés jutott a vártemplomra is.

Herdeán tiszteletesnő igen pozitívan értékelte a városi önkormányzat uniós projektmenedzsmentjének gördülékeny munkáját, egy dolgon azonban megdöbbentek az újvárosiak, mégpedig azon, hogy megkérdezésük nélkül a megérkezett uniós összegek hirtelen átcsoportosításra kerültek, hogy a Holdas templom két úgynevezett „filiáléjára” is jusson. Ezekből az egyik felújítandó templom (Őssiben) ráadásul nemrég épült fel, tehát vadonatúj.

Így történt, hogy az eltervezett összegből mégsem maradt elég a református templomra: így a tetőtérre, az öt templomajtóra, a toronyablakokra, de még a templomhajó ablakaira sem. Az ablakcseréket végül a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával sikerült megoldani, három ajtó restaurálását pedig a gyülekezet áldozatos adakozásából és korábbi jótékonysági rendezvények bevételéből folytatták, további két ajtót teljesen ki kell még cseréljenek rossz állapotuk miatt.

A lelkésznő külön köszönetét fogalmazta meg azoknak a váradi zeneművészeknek, akik tavaly ősszel jótékonysági esteket rendeztek a templomfelújítás javára, Tőkés László EP-képviselőnek, valamint a biharpüspöki, olaszi és rogériuszi református egyházközségnek is.

Mar 2

A konkrét restaurálási munkálatok 2014. október 14-én kezdődtek el, de már ezelőtt hat évvel elkészült egy ún. mentőterv, amikor először kezdett hullani az utcára a torony vakolata. Tavaly augusztusban volt a legsúlyosabb ilyen eset, mivel akkor egy, a toronyból a téglafaltól levált 3 négyzetméternyi vakolatdarab a hajó bádogtetejét kilyukasztotta, majd az utcára sodorta a főhajó egyik 50 kg-os teraszbábuját is. Négy évig hiába pályáztak a felújításért, többször is elutasították őket. A kitartó ima és a pályázat végül kölcsönösen célba talált.

A jelenleg zajló EU-s felújítási projektnek idén március 15. lett volna a határideje, ami több útközben felmerült műszaki probléma miatt kitolódott december 31-éig. A felújításra a szatmári Euras Kft. nyerte el a pályázatot.

Az egyik meglepetés akkor érte a csapatot, amikor kiderült, hogy a nyugati torony nemcsak süllyed, de már 3 cm-re el is vált a központi hajótól. Szakemberek megvizsgálták statikai és földtani szempontból is a körülményeket, és kiderült, hogy a régóta eldugult csatornázás miatt a torony alatt iszapossá vált a talaj. A Nagyváradi Vízművek segítségét hiába kérték, nem jöttek kidugaszolni a csatornát, így az újvárosiak kénytelenek voltak más megoldást találni a csapadék későbbi elvezetésére.

Mar 3

A nyugati torony alá végül a nedvességmentesítés után új vasbeton-alap került, s a tornyot és a hajó közötti kapcsot öt betongerendával erősítették meg, ebből épp az utolsót helyezték be ottjártunkkor. Ezen kívül a templom teljes külső vakolatát tégláig leverték és felújították, valamint az alapokat megerősítették, ezek mentén leástak, hogy a nedvességet eltávolítsák, és új speciális szigetelőréteggel látták el a falakat. A belső felújítások idejére (tavaly novembertől idén május 17-éig) a Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében tartották az istentiszteleteket, amit köszönnek a gyülekezetet vendégül látóknak.

Mivel a padokat nem lehetett kihozni a templom belsőteréből – s bár a bent dolgozó csapat nagyon óvatos volt –, az állványzatok mégis enyhén károsították a fát, a padok újrafestése és kijavítása tehát még hátra van, amire jelenleg keresik az anyagi forrásokat.

Földtől plafonig újrafestették a templombelsőt, a beázás nyomán keletkezett repedéseket kijavították. Nagyjából egy árnyalatot világosodott a belső tér, de törekedtek rá, hogy megőrizzék a színek kellemesen világos harmóniáját, hogy a templomba visszatérő gyülekezet ugyanúgy otthon érezze magát, mint a régi környezetben. Egyelőre puritán körülmények közé tértek vissza, még a szőnyegek sem kerültek a helyükre, de folyamatosan mindenki segít a takarításban, és immár újra otthonára talált a gyülekezet is.

Mar 4

Herdeán Gyöngyi kiemelte még, hogy a felújítási munkálatokat végző építőmunkások mindvégig a templom szentségéhez méltó tisztelettel viselkedtek és dolgoztak.

A belső munkálatok után az orgona takarítását és portalanítását egy székelyföldi cég végezte el, alig egy hét alatt – tudtuk még meg. A további felújításokra, utólagos simításokra is sokan adakoznak, szeptember második felére pedig hálaadó istentiszteletre is készülnek.

A keleti torony egyelőre, akárcsak mostanig, kérésre lesz látogatható. Szeretnének majd egy kis emléksarkot is létrehozni a toronyhoz vezető karzaton, a gyülekezet 1800-as évektől kezdődően összegyűjtött emléktárgyaiból.

Műemlékvédelmi szempontból Emődi Tamás építész vigyázta a templom korrekt megújulását, valamint a két lelkész, Sándor Lajos, Herdeán Gyöngyi, a presbitérium, Takács Zsolt főgondnok is részt vettek a munkálatok felügyeletében.

A több mint másfél évszázada fennálló újvárosi templom ilyen méretű felújítására eddig még soha nem került sor. A templom külsejét illetően a műemlékvédelem három választható színt írt elő, melyek a korszak ehhez hasonló klasszicista stílusú épületeire jellemzőek. A kék, szürke és sárga szín közül az utóbbira esett a választás: „legyen ez a templom a város napsugara” – mondta végezetül a lelkésznő.

Tóth Gábor