Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Megújul a Szacsvay-szobor

Hosszas előkészítő munka után tegnap elkezdődött a nagyváradi Szacsvay Imre-szobor felújítása. Első lépésként az állványokat állították fel, de ma már a munkához is látnak a műemléket restauráló szakemberek.

A bihari megyeszékhely magyarsága ünnepeinek egyik fő helyszínéül szolgál a nagyváradinak tartott, de valójában Kisürögdön született, majd Biharsályiban anyakönyvezett és megkeresztelt mártír jegyző szobra. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emblematikus alakja Szacsvay, akit az 1849-es függetlenségi nyilatkozat megszövegezéséért, felolvasásáért és aláírásáért halálra ítéltek. Innen ered váradi szobrának talapzatán a felirat: „Egy tollvonás volt a bűne”.

megujul 1

A világhírű magyar szobrászművész, Margó Ede 1907-ben felállított nagyváradi Szacsvay-szobra műemléki védettséget élvez, ezért a felújítása, talapzatának restaurálása sem egyszerű. Bár a nagyváradi önkormányzat látszólag nagy hangsúlyt fektet a műemlékek megóvására, a képzőművészeti remekek sorába tartozó Szacsvay-szobor mégsem került be a helyhatóság látókörébe. Az RMDSZ városi tanácsosai tavaly kérték az önkormányzatot, hogy tétesse rendbe az alkotást, de kérésre elutasító válasz érkezett. Az RMDSZ ezután állt elő a tervvel, hogy ha a város nem hajlandó felújítani, akkor meghatározott időre kezelésébe venné a szobrot, amíg restauráltatja azt. El is kezdődött a tervezgetés, aminek megállapodás lett a vége. Amint arról a sajtó annak rendje és módja szerint korábban beszámolt, az önkormányzat és az RMDSZ közötti paktum lehetővé tette a műemlék megmentését, a szakemberek ugyanis jelezték, nem halogatható tovább a szobortalapzat felújítása. A megállapodás értelmében az önkormányzat vállalta, hogy elkészítteti a restauráláshoz szükséges dokumentációt és megszerzi a szakhatóságoktól az engedélyeket, míg a felújítást az RMDSZ végezteti el.

megujul 2

Az ügy érdekében gyűjtést kezdeményeztek, téglajegyek megvásárlásával a váradi magyarok jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a munka elkezdődhessen. Mint megtudtuk, az önkormányzat ugyanis csak vállalta a feladatot, de teljesíteni már elfelejtette: az engedélyekhez szükséges dokumentációt is a magyarok állíttatták össze abból a pénzből, ami addig a közadakozás során összegyűlt.

A közelmúltban az RMDSZ megkötötte a szerződést a szakemberekkel, akik várhatóan még az esős, hideg idő beállta előtt elvégzik a Szacsvay-szobor restaurálását. A talapzathoz annak idején is használt eredeti süttői mészkövet rendelnek, ebből faragják ki újra az elmúlt évszázad során megrongálódott elemeket.

A Szacsvay-szobor talapzatával egyébként ugyanazok a kőfaragó mesterek foglalkoznak, akik annak idején a nagyváradi vár Bethlen-bástyáján lévő emléktáblát és annak környékét rendbe tették, valamint akiknek a keze munkáját dicséri a – jelenleg az állatkertben található – Rhédey-kápolna restaurálása is.

Borsi Balázs