Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Megőrizve szórványsorsban

Másodszor szervezték meg a Sólyomkővár napokat Élesden, ahol vasárnap délelőtt ünnepi istentiszteletet tartottak a református templomban. Az igét Dénes István Lukács élesdi parókus lelkész hirdette a református templomban, melynek falain fotókat és ismertetőket állítottak ki a mai Sólyomkővárról.

A lelkipásztor Dániel könyvének harmadik fejezetére és a 18 zsoltár 3. versére alapozta prédikációját, a megtartó hitről beszélt. A vár megtartó erőt és a pihenés helyét jelentette, mondta a sólyomkővári napok kapcsán a tiszteletes, majd feltette a kérdést: „Kicsoda neked Isten?” –, s vajon ki tudjuk-e mondani, hogy Isten az oltalom. A tüzes kemencéből kiszabadultak hite nem romantikus érzelem volt, nem „lufikereszténység” és nem volt racionális értelemben vett hit, mégis megváltoztatta az ország sorsát, hangzott a prédikáció. A hit személyes kapcsolatot jelent Istennel és a megváltó Jézussal, s aki így tud hinni és kapcsolódni, az számíthat Isten oltalmára, mondta a lelkész.

Ünnepi istentisztelet Élesden

Ünnepi istentisztelet Élesden

Az Isten megment, még ha az kívülről nézve másként is látszik, hiszen kívülről nézve Jézus élete is kudarc volt, s mégis ez volt a legnagyobb győzelem a világ és a halál felett. „Nem a szórványsorstól, hanem a szórványsorban őriz meg bennünket” – fogalmazott Dénes István Lukács. Arról, hogy a közösséget valóban megőrizték a szórványsorban, a hirdetések rendjén elhangzottak is bizonyították, hiszen, mint elhangzott, sikerült 650 eurónyi adományt összegyűjteniük a kárpátaljai Beregszászhoz (Ukrajna) tartozó Bulcsú gyülekezetének, és a Bocskai István Közösségi és Szórványközpontot is bővítették, e hónap végére a tervek szerint a nagytermet már használatba is vehetik a helyiek.

Létai Zoltán és Szabó Ödön

Létai Zoltán és Szabó Ödön

Az igehirdetés után Létai Zoltán alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd bemutatta a Józsa Ferenc tanár kezdeményezésére létrehozott Castrum Egyesületet, melynek egy zászlót adományoztak, melyet Ciavoi Létai Andrea vett át. Az egyesületet 2001-ben jegyezték be, az élesdi RDMSZ hozta létre azért, hogy pályázhassanak különféle programokra, többek között a Rezeda Néptánccsoport, a Poynár Miklós Borbarátok Köre, a Pusztai Farkasok Sólyom Nemzetsége működött az egyesület égisze alatt, de pályázat zenei és tánctáborokra, a Lugosi Mihály Szépolvasó Verseny és az Őszirózsa Népdalvetélkedő is az ő égiszük alatt zajlik. A programot a lelkész és Kajántó Judit kettőse gazdagította, akik a Bocskaihoz írott Militaris Congratulatio című dalt adták elő.

Dénes István Lukács és Kajántó Judit szolgálata

Dénes István Lukács és Kajántó Judit szolgálata

Újabb ünnepélyes pillanat következett, Létai Zoltán és Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselő leleplezték a Sólyomkővár című akvarellt, Ákos Endre képzőművész munkáját. „Fontos, hogy akarjunk tenni dolgokat és meg tudjuk tenni a dolgokat” – mondta Szabó Ödön, aki egy családi történettel reflektált a prédikáció hitről szóló részére. „Tegyük meg, amit kell, akkor, amikor kell (…) és érdemes magunkat a racionalitáson túl rábízni a Jóistenre” – zárta szavait a képviselő.

Létai Zoltán befejezésül ismertette a délutáni programot, ennek keretében 16 órától Gellért Gyula nyugalmazott lelkipásztor, egyszemélyben hagyományőrző ezredes mondott igei köszöntőt, majd tartott előadást Váraink és fontosságuk Bocskai és Rákóczi szabadságharcában címmel, majd kerekasztal beszélgetést tartottak Sólyomkővár jövőjéről.

Fried Noémi Lujza