Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Meghosszabbították az életjáradéki igazolványok láttamozását

Az eddigi gyakorlattal szemben, ebben az évben szeptember 29-éig meghosszabbítják az életjáradéki igazolványok láttamozásának határidejét, tájékoztatott a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) Bihar megyei kirendeltsége. A 2016-os életjáradékot legkésőbb november 30-áig kifizetik.

Az életjáradéki igazolványokat az APIA megyei székhelyén láttamozzák

Az életjáradéki igazolványokat az APIA megyei székhelyén láttamozzák

A mezőgazdasági minisztérium augusztus 30-án közzétett rendeletével nemcsak a határidőt változtatták meg, hanem a mezőgazdasági életjáradékra jogosultak körébe vonja azokat is, akik I. vagy II. fokú rokkantként nyugdíjaztak, és rokkantnyugdíjuk korhatáros nyugdíjjá alakul, függetlenül attól, hány évesen mentek nyugdíjba. Ahhoz, hogy elismerjék életjáradékra való jogosultságukat, az érintetteknek be kell mutatniuk az orvosi szakvéleményt és a korhatáros nyugdíjazásról szóló határozatot.

Az életjáradéki igazolvány láttamozását igénylőnek, vagy megbízottjának ki kell töltenie egy típusnyomtatvány, és a következő iratokra van szüksége: személyi igazolvány, az életjáradéki igazolvány, az árendaszerződés, esetenként banki okirat, esetenként a rokkantsági igazolás. A megbízottnak ezek mellett saját személyi igazolványát és annak másolatát és a felhatalmazást és annak másolatát is be kell mutatnia. Szükséges még a 2011. szeptember 30-áig megkötött árendaszerződés(ek) másolata, illetve egy az életjáradék kedvezményezettjének bankászámlakivonata, bármelyik romániai banktól, lejes számláról.

Amennyiben az életjáradék kedvezményezettje elhunyt, az örökösök csak akkor kaphatják meg a járadékot, ha benyújtják az APIA-hoz az elhunyt életjáradéki igazolványát, a halotti bizonyítványt, az örökösi státuszt igazoló iratot és az örökös személyi igazolványát (utóbbi két irat eredetije és másolata is szükséges). Több örökös esetén be kell mutatni a többiek közjegyző előtt tett nyilatkozatát arról, beleegyeznek abba, hogy egyikük felvegye a járadékot.

F. N. L.