Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Meggyőződéssel cselekedni

Augusztus 27-én, vasárnap templombúcsút tartottak a székelyhídi Szűz Mária, a Világ Királynéja tiszteletére felszentelt római katolikus templomban. A szentmisét Timár Asztrik, kaplonyi ferences atya celebrálta.

Timár Asztrik (középen) ferences atya áldást mond

Timár Asztrik (középen) ferences atya áldást mond

A székelyhídi római katolikus templomban vasárnap egybegyűlt hívek – helybéliek és zarándokok – és meghívott vendégek idén is megünnepelték az imahely patrónájának, Szűz Máriának példaértékű életét és szeplőtelen fogantatását. Ozsváth József plébános szeretettel köszöntött minden jelenlévő hívet és a paptársakat, akik évről évre részt vesznek ezen a magasztos eseményen.

meggyozodessel 2

Timár Asztrik, kaplonyi ferences szerzetes szentbeszédében a boldogság fáradhatatlan keresésében nevezte meg az ember útjának célját a földön, azonban nehezen lehet találni valakit, aki végül magáénak mondhatja azt. „Szűz Máriát, akit ma ünnepelünk, Boldogasszonyként emlegetjük imáinkban, aki nem csupán anyaságával találta meg a boldogságot, hanem két nagyon fontos erény is tündökölt benne: a szolgáló szeretet és az apostolkodás. Minden emberi élet szolgálat, és Mária ezt megértette. Egész élete tanúságtétel Jézus mellett, amelyben megmutatta Őt másoknak és segített a rászorulókon. Ebben gyökerezett a boldogsága. A ma embere örömre vár, de tudnia kell, hogy Jézust megtalálni a legnagyobb öröm.” – fogalmazott a szerzetes. Hozzátette ugyanakkor, hogy „a kereszténység ezt a szolgáló szeretetet várja az embertől, nem pedig hőstetteket, és hogy minden cselekedetünk mögött meggyőződés kell álljon: hit, élet és kegyelem, mert ami nem kegyelem és amit nem meggyőződésből teszünk, az bűn.”

meggyozodessel 3

A szertartás végén a székelyhídi szeplőtelen fogantatás plébánia Béres Csilla vezette kórusa örvendeztette meg az egybegyűlteket egy csodálatos Ave Mariával.

Ozsváth József székelyhídi plébános köszönetet mondott mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult az ünnep és a templom szebbé tételéhez, és köszöntötte a plébánia nemrég kinevezett új kántorát, Péter Tibort, aki vasárnap hosszú idő után szólaltatta meg újra a templom orgonáját. A szertartáson jelen volt Szilágyi László, a Mária Rádió nagyváradi munkatársa, volt székelyhídi hittantanár, aki jó hírt adott át a híveknek: mindazok, akik Digi kábeles lefedettséggel rendelkeznek, a televízión keresztül is foghatják a rádióadást. A rádióadást román és magyar nyelven is lehet hallgatni, és a napi programlistában református műsorok is szerepelnek, ugyanakkor kéthavonta ingyen terjesztett lappal is jelentkeznek, amelyet bárki igényelhet.

A templombúcsút ünnepi ebéd követte.

Szamos Mariann