Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Megéri-e manapság iskolaigazgatónak lenni?

Bihar megyében szeptember elsejétől csaknem ötven tanintézetben történtek vezetői váltások, azaz új iskolaigazgatói és aligazgatói kinevezések léptek életbe, köztük a nagyváradi Ady- líceumban is. A változások annak tudhatók be, hogy az eddigi intézményvezetők vagy nyugdíjba mentek, vagy nem akarták megtartani funkciójukat. Olyanok is voltak, akiket a tanfelügyelőség váltott le, mivel azok munkáját nem találták elég hatékonynak a tanintézet élén.

Bár megyeszerte az a hang járja, hogy legtöbb iskolaigazgatót és aligazgatót pártvonalon cseréltek le, a magyar iskolákban már kinevezésre is csak azok kerülhetnek, akiket a szövetség támogat.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rácz Barna, a szalacsi iskola igazgatója

A kérdés az, vajon a tanintézetek éléről miért távoznak önként az igazgatók, aligazgatók, és miért olyan kevés az olyan pedagógus, aki felvállalná egy tanügyi intézmény menedzselését.

Kérdésünkre a választ az Érmelléken próbáltuk keresni annak apropóján, hogy ezen a vidéken is függőben van két iskolaigazgató posztja, nevezetesen a szalacsi Balaskó Nándor Általános Iskolában – Rácz Barnáé, valamint az Érbogyoszlói Általános Iskolában – Kun Attiláé. Mindketten önként léptek vissza a vezetői tisztségből, az érvényben lévő szabályok szerint viszont addig nem válthatóak le, míg nincs jelentkező a helyükre – tudtuk meg Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettestől.

A válaszok, amelyeket az Érmelléken kaptunk, szinte egyértelműek. Manapság egyetlen pedagógusnak sem éri meg iskolamenedzselésre adnia a fejét, mivel az oktatási rendszer annyira instabil, hogy csak az állandóan változó törvényeket követni, és azoknak eleget tenni is önmagában embert próbáló teljesítmény, a munka bürokratikus oldala pedig egy az egyben megegyezik a „papírgyártás” intézményével. Ezek mellett egy igazgatónak vagy aligazgatónak alig marad ideje az intézmény tulajdonképpeni menedzselésére, illetve saját szakmai előmenetelével, továbbképzésével foglalkozni.

Több igazgató is arról panaszkodott, hogy anyagilag is hátrányban vannak az aktív kollégákkal szemben. Van olyan iskolaigazgató, akinek 150–200 lejjel is kevesebb a havi jövedelme, mint beosztottjainak, bármilyen új vagy régi is legyen az illető a hivatásában.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A szalacsi Balaskó Nándor Általános Iskola

Mindezek tükrében egy iskolavezetői beosztás sem megfizetve, sem értékelve nincs kellőképpen. Azok a pedagógusok, akik mégis bevállalják, szinte önkéntes munka alapon végzik, és ezzel már az elején tisztában vannak mind a tanfelügyelőségen, mind a helyi községi vagy városvezetőség szintjén – mondták szinte egyhangúlag a megkérdezettek.

Az Érmelléken a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceumban neveztek ki új aligazgatót Kozma Sándor személyében, a Berettyó vidéken – Margittán – a Horváth János Elméleti Líceumhoz csatolt óvoda tette lehetővé Puşcaş Gréta második aligazgató kinevezését. Ugyanakkor igazgatónőnek nevezték ki a szalárdi Szalárdi János Műszaki Líceumba Prém Mónikát, a Szentjobbi Általános Iskolába pedig Vajda Zita Bonifácia apácanővért.

Sütő Éva