Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Megemlékeztek a tárkányi mártírokról

Köröstárkányban 1919. április 19-én, tehát a 98 esztendeje történt hírhedt nagypénteki vérengzés évfordulóján a helyi RMDSZ és a református egyházközség idén is megszervezte megemlékezését. Az értelmetlen öldöklés 91 áldozatot követelt.

Megemlekeztewk (4)

Köröstárkányban a helyi RMDSZ és a református egyházközség szervezésében idén is az évforduló napján emlékeztek meg az 1919. április 19-ei köröstárkányi (illetve a szomszédos kisnyégerfalvi) mészárlás áldozatairól. A program hagyományosan a református templomban kezdődött a megemlékező istentisztelettel. A megtelt istenházában többen is helyi népviseletben foglaltak helyet a padokban – tudósították a Reggeli Újságot a szervezők.

Megemlekeztewk (1)

Az igehirdető Csűry István királyhágómelléki református püspök volt, aki beszédét az apostolok cselekedeteiből vett textusra építette: „És így imádkoztak: Urunk minden szép ismerője vagy”. A főpásztor a tárkányi eseményeket az apostolok nagyheti megpróbáltatásaival hozta párhuzamba, illetve az azt követő feladatok felvállalásával. A tanítványok élete és a közösségi élet nem állt meg. Bár megpróbáltatások érik a tanítványokat, megüresedik a tizenkettedik hely, és mégis tovább kell menni, új tanítványt kell választani, nem maradhat üresen egy szék sem. A terhek mellett azonban nem hátrálnak meg, nekilátnak a feladatnak, amit Isten reájuk bízott, végrehajtani mindent, amit Jézus tanított nekik. 98 évvel ezelőtt nehéz volt az élete a köröstárkányiaknak és a környező falvak lakosságának is a Fekete-Körös mentén. Mi volt az, ami annak idején mégis talpra állította a térség magyarságát? – tette fel a kérdést a püspök. Továbblépni csak úgy lehetett, a következő feladatokat csak úgy tudták elvégezni, hogy a közösség igazi imaközösséggé tudott válni. Akárcsak akkor, úgy ma is a XXI. század embere csak akkor tud tovább nézni, ha újból és újból imaközösséggé válnak közösségeink. Minden megpróbáltatásunk és fájdalmunk ellenére a legfontosabb, hogy megismerjük Istent, ekkor lesz igazán szép a megemlékezésünk és illő, illetve méltó.

Megemlekeztewk (2)

A szolgálatot Sebestyén László Ede lelkész köszönte meg, üdvözölve a vendégeket.

Megemlekeztewk (3)

A templommal szomszédos emlékmű körül a hűvös, esős idő ellenére is sokan összegyűltek. Itt a Himnusz éneklése után Szabó Ödön parlamenti képviselő szólt a megemlékezőkhöz. Az RDMSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke beszédében az életben maradt tárkányiak élni akarását hangsúlyozta. Példának említette, hogy a vérengzés után mindössze öt évvel a faluközösség már teljesen felújította a templomát. „Mi ez, ha nem a hitből fakadó erő?” – tette fel a kérdést a politikus. S ugyanezt a hitből fakadó munkát azóta többször is megismételte a falu közössége, hogy Isten házát megőrizzék a mai kor hívő közösségének. Ez bizonyítja, hogy a tárkányiak nem veszítették el hitüket, de nemzeti öntudatukat sem, hisz nemcsak a magyar templomot, de a magyar iskolát is megőrizték az anyanyelvhez és az ősi kultúrához ragaszkodva.

Ezt követően a meghívottak mellett különböző intézmények és szervezetek képviselői, de a környező települések RMDSZ-szervezeteinek küldöttségei is lerótták kegyeletüket megkoszorúzva az emlékművet. Az áldozatokra egy perces néma főhajtással emlékeztek, miközben megszólalt a templom harangja, majd Csűry István mondott áldást, amit már csak a Székely himnusz éneklése követett – írták lapunknak a megemlékezés szervezői.