Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Megemlékeztek a premontrei szerzetesről

„A humanizmus emberré, a nemzeti törekvések naggyá, a szeretet vallásossá tesz” – állt azon a megemlékező istentiszteletre szóló meghívón Dr. Károly József Irenaeus (1854–1929) nagyváradi premontrei szerzetes és fizikus egy mondata, melyet a Váradhegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság, valamint a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) a tudós férfiú tiszteletére szervezett meg az évtizedes hagyományokhoz híven szombat délelőtt a 18. században épült Fájdalmas Szűzanya premontrei kolostortemplomban a váradi Úri (Roman Ciorogariu) utca 14. szám alatt.

A megemlékező szentmisére majdnem két évtizede jönnek el a volt premontrei diákok

A megemlékező szentmisére majdnem két évtizede jönnek el a volt premontrei diákok

A szentmisét, melyet alkalomhoz illő, csodaszép egyházi énekek kísértek, Fejes Rudolf Anzelm várad-hegyfoki prépost-prelátus celebrálta. A misét Dr. Fleisz János történész, egyetemi tanár, a BINCISZ elnőkének beszéde követte. A szentmise prédikációjában a prelátus úgy mutatta be a szerzetest, mint papot, tudóst, aki odaadóan szerette Nagyváradot és mindent megtett a fejlődéséért. „Elsősorban pap volt, aki irgalmasságot gyakorolt Isten nevében, és ennek emblematikus példáját adta”- mondta a prépost Károly Irenaeusról, aki a premontrei gimnázium fizikatanáraként sokat tett az iskolában folyó oktatásért, és felkarolta, bátorította a tehetséges diákokat. Legismertebb jótéteménye a helyi tanács tagjaként az volt, hogy megalapította azt a villanytelepet, amely áramszolgáltatásával rávezette a mai megyeszékhelyet a modernizáció kiszélesedő utcájára. Fleisz János beszédében legelőször tudományos tevékenységére tért ki. Legnagyobb teljesítménye a távírógép feltalálása volt, melyet sajnos nem sikerült az olasz Marconi előtt bejegyeztetnie, és így a találmány későbbi sikere nem az ő nevéhez köthető. Szintén óriási jelentőséggel bírt annak a röntgenközpontnak az 1896-os felállítása Nagyváradon, amely az elsők között jött létre Európában. 1916-ban fizikaversenyeket indított, és létrehozott egy alapítványt, amellyel a tehetséges, középiskolát végzett jövendő tudósokat támogatta (köztük volt Szilárd Leó, Teller Ede), akik karrierjének egyengetéséhez ily módon járult hozzá. Kultuszát 1999 óta ápolják, de igazán 2004-ben, az öregdiákok egyesületének köszönhetően szerveződött tovább, melyhez 2009 óta a BINCISZ is nagyban hozzájárul.

Koszorúzás a kolostortemplom falánál

Koszorúzás a kolostortemplom falánál

 Koszorúzás a szomszédban, a volt premontrei gimnáziumban Fotók: Csikos Rolland

Koszorúzás a szomszédban, a volt premontrei gimnáziumban
Fotók: Csikos Rolland

A megemlékezést koszorúzás zárta, melynek ceremóniája alatt a gyülekezet koszorúkat és virágcsokrokat helyezett el a tudós szerzetes sírkövénél a templom falán, valamint a volt Nagyváradi Premontrei Főgimnáziumban (a mai Mihai Eminescu Főgimnázium) 2010-ben, a Premontrei Öregdiákok Egyesületének jóvoltából elhelyezett emléktáblán is, ahol id. Pásztai Ottó, az egyesület egyik alapítótagja végigvezette a hallgatóságot Károly József életrajzán, amelyről már a múlt század végén sikerült kiadni egy könyvet. Munkásságának elismerésében kiemelte azt, hogy 2004-ben Nagyvárad díszpolgárává avatta. A meg nem szűmő főhajtás és emlékezet az említett szervezetek révén 2019-re szeretne szobrot állíttatni a szerzetesnek, és egy érdemérmet kiadatni a tiszteletére.

Szamos Mariann