Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Megalakult a Bihar megyei RMDSZ női szervezete

Pénteken a Nagyváradi Ady Endre Kulturális Központban tartotta alakuló ülését az RMDSZ Bihar megyei Nők szervezete. Az alakuló ülésen a vezetőséget is megválasztották.

A megye minden térségéből érkeztek hölgyek az alakuló ülésre, mondta az alakuló ülést vezető Biró Rozália szenátor, aki tolmácsolta Kiss Sándor megyei elnök támogatását az alakuló szervezetnek.

Víg Hajnalka lett a bihari szervezet elnöke

Víg Hajnalka lett a bihari szervezet elnöke

„A kongresszusi döntés a női szervezet létrehozásáról jó döntés volt” – mondta Szabó Ödön megyei ügyvezető elnök, aki szerint ezzel egy már meglévő helyzetet szentesítettek. Sok területen, például szociális, oktatási, kulturális stb. a hölgyek munkálkodtak, de sokan bizonyítottak szervező és közösségépítő munkájukkal vagy éppen intézményvezetőként is. A női tagozat ugyanakkor lehetőséget ad azoknak is a megmutatkozásra, tevékenységre, akik a férfiak dominálta politikai közegben nem szerettek volna részt venni. Az ügyvezető elnök azt is megjegyezte: az RMDSZ-ben az elmúlt 23 évben is együtt munkálkodtak a férfiak és nők, a női szervezet olyan hely lesz, ahol plusz dolgok is történhetnek. Szabó Ödön a megyei RMDSZ támogatásáról biztosította az alakuló szervezet képviselőit, és azt is megemlítette: a szövetség választói profilja inkább nőpárti.

 

Szeptemberben alakul az országos szervezet

Az ügyvezető elnök beszéde után megválasztották az alakuló ülés elnökségét, így Biró Rozália mellett Somogyi Orsolya és Bradács Alíz foglalt helyet az elnökségben. Biró Rozália, aki az Országos Kezdeményező Bizottság tagja is, ismertetett a női képviseletre vonatkozó adatokat is. Románia 588 fős parlamentjében a képviselők és szenátorok 11,5 százaléka nő, az uniós átlag 30-32 százalék, de egyes államokban, például Finnországban, Norvégiában 40 és 47 százalék között mozog az arány. Az RMDSZ alsó- és felsőházi frakciójában jelenleg Biró Rozália az egyetlen nő.

Titkos szavazással választották meg a vezetőséget

Titkos szavazással választották meg a vezetőséget

Az RMDSZ XI. Kongresszusán módosították az alapszabályzatot, amely így lehetővé tette a női szervezetek megalakulását, az országos szervezetet szeptember 28-án alakítják majd meg Kolozsváron, ekkor megválasztják a vezetőséget, év végéig pedig a helyi és körzeti szervezeteket hozzák létre, ismertette a következő lépéseket Biró Rozália. Az alapelképzelés szerint kistérségekben gondolkodnak, és a helyi, illetve a megyei sajátosságoknak megfelelően munkálkodnak majd. A jelenlévők közül sokan rendelkeznek gazdag tapasztalattal, mondta a szenátor, aki szerint a hölgyek saját önbecsülésüket is erősíthetik majd a szervezetben. „A fiainkat és a leányainkat kell megtartani, asszonytársainkban a szeretetet, a férfiainkban az erőt kell megtartani” – zárta beszédét Biró Rozália.

 

Megválasztották a vezetőséget

A szenátor bemutatta azokat a hölgyeket, akik kistérségenként gondoskodtak arról, hogy lehetőség szerint minden település képviseltesse magát az alakuló ülésen, és a későbbi szavazás során közülük került ki a női szervezet elnöke és régiófelelősei.

Az elnökjelöltről előzetesen egyeztettek, hiszen olyan hölgyet kerestek, aki vállalja is a feladatot, ugyanakkor ideje is lesz tevékenykedni. A választás végül is Víg Hajnalkára, a kataszteri hivatal jogász végzettségű munkatársára esett, aki vállalta a felkérést, és akit titkos szavazással meg is választottak az új szervezet elnökévé. Ő egyébként a szervezőmunka során a Nagyváradi Metropolisz Övezetért felelt. A szervezőmunkát Érmihályfalván és környékén Dr. Turucz Mária, Bihardiószegen és környékén Bacio Tünde, Székelyhídon és környékén Kővári Gyöngyi, Margittán és környékén Bradács Alíz, Nagyváradon Fodré Gabriella, Élesden és környékén Lőkös Katalin, Nagyszalontán és környékén Szabó Tünde, a belényesi-medencében pedig Balog Emőke végezte. Őket titkos szavazással régiófelelősökké választották, és a jelenlévők beleegyeztek abba is, hogy az említett kilenc hölgy képviselhesse megyénket a szeptemberi alakuló ülésen.

Fried Noémi Lujza