Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Mária zarándoklat Dél-Biharban

„Oltalalmad alá futunk, Istennek szent Szülője,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején”

                                                          (Élő Rózsafüzér)

 

024

Október a Rózsafüzér királynője hónapja, ekkor a katolikus egyház hívei segítő Szűz Máriához imádkoznak, Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért könyörögnek, az Istenszülő iránti tiszteletet kifejezve. Ahogy valaha az apostolok idején a Boldogságos Szűz Mária a hívekkel együtt élt, érzett és imádkozott és az akkori Egyház tagjainak, példaképe és szerető lelki anyja volt, úgy most is az ég dicsőségében velünk érez, anyai szívvel szeret. E jóságáról beszélnek kiemelkedő kegyhelyeink, ahol testi és lelki beteget gyógyított meg és ahonnan ma is árad szerető, segíteni akaró szeretete: Loretto, Lourdes, Máriazell, Máriapócs, Csíksomlyó Máriaradna és a többi búcsújáró helyek, amelyek mind ezt hirdetik nekünk.

014

Azonban ezeken a híres búcsújáró helyeken kívül, Bihar megyében is találhatunk számos Mária kegyhelyet, amelyet azonban sajnos kevesebben ismernek és keresnek fel. A nagyváradi premontrei kanonokrend, a nagyvárad-velencei Lisieux-i Kis Szent Teréz és a nagyvárad-olaszi Szent Rita Nőszövetségek szervezésében megyénk déli részét látogatták meg az Élő Rózsafüzér zarándoklat alkalmával, útba ejtve a nagyváradi Premontrei széktemplomot, Váradszentmárton és Belényes templomait. A népes zarándoklat a nagyváradi premontrei széktemplomban kezdődött a Czestochowai Madonna kegykép másolata előtt. A szentmisét Ft. Fejes Rudolf Anzelm O. Pream apát celebrálta, hasznos tanácsokat adva a zarándokoknak: legyenek buzgók mint az apostolok, nagyon fontos a zarándoklatban a lelki ottlét, hogy azt felajánljuk magunkért vagy másokért, hálát is lehet adni valamint kegyelmet kapni. Felhívta a jelenlevők figyelmét, hogy tartsuk számon és őrizzük meg egyházmegyénk értékeit, alázattal imádkozzunk a kegyképmásolatok előtt és amint az eredeti kegyképek előtt imameghallgatások voltak úgy a mi imádságaink is meghallgattatnak.

A szentmise bemutatása után T. Propszt. András Antal előimádkozásával a Dicsőséges Olvasó első tizedét mondták el a hívők és az apát úr áldásával indultak a zarándok útra. A második állomás a szentmártoni premontrei templom volt, amely történetének bemutatása után a második tized elimádkozása következett, az ájtatosságot Ft. Mészáros Antal esperes vezette az ott fellelhető kegykép előtt, mely egy Lucas Cranach másolat, a címe- Segítő Szűzanya és 1834-ben adományozta a templomnak Gosztonyi Dániel, egyéb másolatai Bécsben és Passauban is fellelhetők.

010

Útjuk harmadik állomása Belényes volt, ahol a Szentháromság tiszteletére felszentelt templomot látogatták meg, melyet 1712-ben építettek és Forgách Pál püspök adományaiból rendezték be. Itt a zarándokok Ft. Bakos Gábor előimádkozásával a Rózsafüzér harmadik és negyedik tizedét valamint a Lorettói Litániát imádkozták el, mivel a kegyképmásolat, melyet Mária Terézia ajándékozott Forgách Pálnak A Lorettói Madonnát ábrázolja. Ft. Jitaru Szél Antal kanonok plébános szeretetvendégséggel fogadta a híveket. A zarándokokat elkísérte Ft. Curaliuc Demeter a nagyvárad-velencei Szeplőtelen Fogantatás plébánosa is. A lelki feltöltődés után a résztvevők meglátogatták a szépséges mézgedi cseppkőbarlangot.

A zarándokok hitükben megerősödve élményekkel telve és lelkileg feltöltődve érkeztek haza, tudatosodván bennük a zarándoklat üzenete, hogy, imádkozzuk a rózsafüzért minél gyakrabban, és kérjük a Szent Szűz segítő közbenjárását családjainkért, barátainkért, saját magunkért, minden rászorulóért és a békéért.

Fleisz Judit elnök Nagyvárad-velencei Lisieux-i Kis szent Teréz Nőszövetség