Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Március 15. Réven

Réven vasárnap ünnepelték az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 168. évfordulóját. Az eseményen Papp Csaba helyi lelkipásztor János evangéliuma 15. részének 12 és 13. versei alapján hirdette az igét.

marcius 15 Reven (1)

A helyi gyermekek közös imáját követően a lelkipásztor igehirdetés előtt Dorel Cosma révi polgármesternek adta át a szót, aki családi problémák miatt nem maradhatott végig a rendezvényen. A polgármester kiemelte, hogy a községben a nemzetiségek viszonya évszázadokon keresztül nagyon jó volt, és annak ellenére, hogy vannak, akik napjainkban ezt a jó viszonyt szeretnék felborítani, ő továbbra is egy közösen munkálkodó közösség elöljárója szeretne maradni.

marcius 15 Reven (3)

Nagy kérdés minden igehirdető számára az, hogy miről is beszéljen , milyen üzenetet adjon át az ünneplő közösségnek egy ilyen nemzeti ünnep alkalmával, mondta bevezetőjében Papp Csaba lelkipásztor. Talán a legegyszerűbb lenne egy „magyarkodó szöveget kivágni”, majd amikor mindenki hazatér hajlékába, a mindennapok gondjai, megpróbáltatásai közé, akkor az üzenet, a „magyarkodás itt marad a templomban”. E helyett felelevenítette az 1848–49-es sikeres forradalmat és a sikertelen szabadságharcot, melyből vonjuk le a mi életünkre a következtetéseket és tanuljunk belőle. „A figyelmezetés számunkra, mindazoknak, akik szórványtelepüléseken élünk és munkálkodunk, hogy amellett, hogy meg kell tanulnunk élni – talán túlélni – a többségi nemzettel, meg kell tanulnunk Krisztus követőivé válni és a szeretet parancsolatában járni” – mondta a tiszteletes. Igehirdetését követően keresztelési szertartásra került a sor.

marcius 15 Reven (4)

Hasas János alpolgármester a március 15-ei események méltatása mellett azt mondta: „Nemzetünk két nagy kincsét szeretném kiemelni: a magyar nyelvet és a szabadság utáni vágyunkat. A magyar nyelv a magyar embernek az, ami a gyermeknek a szülő, akitől életét nyerte; ami a szülőnek a gyermek, akinek életet adott. Tudjuk mindannyian azt is, hogy milliók és milliók a szent szabadságért véreztek el. Mert ők is tudták és tudja is minden gondolkodó, önérzetes ember, hogy a szabadság – az akár kitartó békés munkával, akár vérrel megszerzett szabadság – maga a pótolhatatlan élet. Csak a kitartással párosult cselekvés, az alkotás, a fejlődés iránt való erős törekvés szolgálhatnak világító elvül ahhoz, hogy kivívhassuk a teljes szabadságot, azt, amely nélkül nincs élet!”

marcius 15 Reven (5)

Orbán Viktor magyar miniszterelnök üzenetét Albertné Simon Edina kolozsvári konzul tolmácsolta, majd Grim András megyei tanácsos buzdította összefogásra a jelenlévőket. A magyarországi Kondorosról érkezett Vári Ferenc köszöntőjében kiemelte azt, hogy családjával sokszor járnak a Partiumban, Erdélyben feltöltődni, itt még igazi ünnep, mondta, majd elénekelte a Nemzeti dalt. A Debrecenből és Bihardiószegről érkezett huszárok nevében Benedek Tamás kapitány köszöntötte a jelenlévőket és mutatta be hagyományőrző egyesületüket, majd Benedek Annamária Borsi Lóránt egyik versét szavalta el. A templomi eseményt követően a résztvevők a templomkertben megkoszorúzták Petőfi Sándor mellszobrát és Bersek József babérkoszorús honvéd ezredes kopjafáját. A Himnusz eléneklése után a program a kultúrotthonban folytatódott.

„Szükség van sorsfordító történelmi események megünneplésére, felelevenítésére és jeles személyiségei áldozatvállalásának a kiemelésére” – mondta bevezetőjében a programot levezető Sipos Márta tanárnő a Pilvax kávéháznak berendezett művelődési házban. Ezt követően sorra léptek színpadra ünnepi műsoraikkal az óvodások, kisiskolások, gimnazisták, fiatalok, a helyi református kórus, Hasas Róbert és Liuc Levente néptáncosok. Külön köszönet illeti a felkészítő óvónőket, tanítókat, tanárokat, hogy egy csodálatos programmal örvendeztették meg a jelenlévőket, a Nőszövetség tagjainak pedig azt, hogy a szeretetvendégségről gondoskodtak – írta lapunknak beszámolójában a Bihar megyei RMDSZ.