Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Március 15. Érmihályfalván

Több helyszínen zajlottak a programok Érmihályfalván március 15-én. Elsőként az Érmellék korabeli országgyűlési képviselőjének és kormánybiztosnak, Bernáthfalvi Bernáth Józsefnek (1801–1860) az emléktáblájánál gyűltek össze az emlékezők, ahol Balázsné Kiss Csilla református tiszteletes a példabeszéd nyomán azt hangsúlyozta ki, hogy csak az Istenben szabad és kell hinni, semmilyen más hatalomnak nem szabad behódolni – úgy, ahogy azt a márciusi ifjak példája is mutatja. Kovács Zoltán főgondnok Bernáth József bátorságát és gerincességét emelte ki, aki nem félt kiállni a hitéért, bár ezért nagy árat kellett fizessen. Ezek után került sor a koszorúk elhelyezésére.

marcius 1

Az ünnepség a református templomban ökumenikus istentisztelettel folytatódott, ahol a reofrmátus tiszteletes asszony arról beszélt, hogy 1848-ban a hit győzött, akárcsak 1956-ban és 1989-ben, és Mohács után is a hit tartotta meg a magyar népet. Bogdán István római katolikus tisztelendő kiemelte a forradalmárok hősiességét, bátorságát és önfeláldozását a hazáért. Szót kapott Takács Péter konzul, aki Orbán Viktor magyar miniszterelnök ünnepi üzenetét olvasta fel. Közreműködött a római katolikus egyházközség Jubilate Deo kórusa, valamint Balázs Máté és Balázs Borbála diákok.

Következett a főtéri koszorúzás a Petőfi Sándor-emléktáblánál, ami előtt Boda Brigitta szólt a helyi fiatalok (ÉRMISZ) nevében, valamint a jelenlevők meghallgathatták ifj. Sütő Szabolcs előadásában Petőfinek a Nemzeti dal című idevágó költeményét. Időközben a főtér is „megvilágosodott”, előkerültek a fáklyák, és az ünneplők így vonultak tovább a Bartók Béla Művelődési Házba. Itt Nyakó József polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelve, hogy a bátrakat ünnepeljük, ugyanakkor napjainkban is keressük a hősöket, a jó vezetőket, mert eredményeket és sikereket csak összefogással érhetünk el.

marcius 2

Bíró Rozália RMDSZ-es szenátor ünnepi beszédében kifejezte abbéli örömét, hogy együtt lehetünk, hogy a márciusi ifjak és szellemiségünk a mieink, és 1848 egy mérföldkő. Párhuzamba állította az akkori vezetők és a mostaniak nehézségeit, mi mindennel kell megküzdjenek, hogy sikereket érjenek el, és ezért meg kell becsülni őket. A szenátor után a „márciusi legifjabbak” következtek: ifj. Belényesi István és Karsai Kristóf I. C. osztályos diákok huszárverseket mondtak.

Ezután következett a Márciusi Ifjak díj átadása, amit idén Turucz Imola kapott. A díjat a helyi RMDSZ alapította és olyan fiatalok kapják meg, akik 1989 után születtek, de már sokat tettek a város hírnevének öregbítéséért.

Az utolsó előtti mozzanat a GGG Irodalmi Stúdió és a Nyíló Akác Néptáncegyüttes közös produkciója volt, melyben az otthon maradt gyerekek szemszögéből mutatták be az eseményeket. A műsor az Árva szívem annyira fáj címet viselte. Az ünnepség a Szózat közös eléneklésével ért véget.

Varga Róbert