Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Március 15-ei rendezvények a megyében

 

Március 15.

 • GYANTA * 10.30: Ökumenikus istentisztelet a református templomban.
 • BIHAR * 13.00: Ökumenikus ünnepi istentisztelet, majd koszorúzás a Gáspár András-emlékműnél.
 • ÉRTARCSA * 13.30: Az értarcsai iskola diákjai felelevenítik a pákozdi csatát a helyi polgármesteri hivatal mögötti parkban.
 • BERETTYÓSZÉPLAK * 15.00: Koszorúzás a központban lévő műemléknél.
 • BIHARFÉLEGYHÁZA * 18.00: Ökumenikus istentisztelet a református templomban, ahonnan fáklyás felvonulás indul.
 • BORS * 18.00: Ökumenikus istentisztelet a református templomban, majd fáklyás felvonulás.

 

Március 17.:

 • TÓTI * 16.00: Az iskolások emlékműsort adnak a helyi kultúrotthonban.

 

Március 18.

 • GYANTA * 10.00: Kokárdakészítés a gyantai iskolaudvaron a békéscsabai Erzsébethelyi Általános Iskola tanáraival.

 

Március 19.

 • BIHARDIÓSZEG * 10.00: Ünnepi istentisztelet a református templomban, majd a templomkertben eskütételt tesznek a Gróf Széchényi István Huszárszázad tisztjei. Ezután felvonulás és koszorúzás a Kossuth Lajos-szobornál és a Széchényi István-emléktáblánál. Este fáklyás megemlékezést tartanak a huszár-sírnál a református temetőben.
 • FUGYI * 10.00: Ökumenikus istentisztelet a református templomban, majd koszorúzás az emlékműnél.
 • FUGYIVÁSÁRHELY * 10.00: Ökumenikus istentisztelet a református templomban, majd koszorúzás a kopjafánál.
 • FEKETE-KÖRÖS-VÖLGY * 15.00: Ünnepi műsor és megemlékezés.
 • MAGYARKAKUCS * 11.00: Ünnepi megemlékezés.
 • PAPFALVA * 11.00: Ünnepi istentisztelet, majd a margittai Horváth János-iskola tanulói ünnepi műsort adnak. Ezután Berki Mária nyugdíjazott tanítónő mond beszédet, melyet a helyi kisdiákok szavalata követ, végül dr. Kékedi Judith helyi RMDSZ-elnök is ünnepi beszédet tart.
 • BÁLYOK * 10.45: Ökumenikus istentisztelet a református templomban, 11.30: Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a templomkertben, 12.00: Ünnepi műsor a helyi kultúrotthonban.
 • MEZŐTELKI * 11.30: Ökumenikus istentisztelet a református templomban, koszorúzás.
 • ÉLESD * 16.00: Ökumenikus istentisztelet a református templomban, 17.00: Koszorúzás Dávid honvéd sírjánál, 17.30: Ünnepi műsor (Pilvax kávéház) a Bocskai Kulturális Központban.
 • ÉRSZŐLŐS * 18.00: Ünnepi műsor a helyi kultúrotthonban.
 • MEZŐTELEGD * 18.00: Ünnepi műsor a kultúrotthonban, majd fáklyás menet indul a református templomig, utána koszorúzás.

 

 

Minden magyar ünnepe

Az elmúlt több mint két évtized hagyományaihoz híven az RMDSZ Bihar megyei szervezete közösen a Királyhágómelléki Református Egyházkerülettel, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökséggel, a Nagyváradi Evangélikus-Lutheránus Egyházközséggel, a Nagyvárad-Bihari Unitárius Egyházközséggel, a Magyar Polgári Párt Bihar Megyei Szervezetével, valamint a civil és az ifjúsági szervezetekkel idén is méltóképpen szeretné megünnepelni Nagyváradon az 1848-as márciusi forradalom évfordulóját.

Nemzeti ünnepünk megemlékezési programja a következő:

MÁRCIUS 14. * 19: Márciusi ifjak díjak átadása, ünnepi előadás a Szigligeti Színház nagytermében (Szigligeti Társulat: Honnan és hová – Arany János költészete).

MÁRCIUS 15. * 11: Koszorúzás a biharpüspöki világháborús emlékmű parkjában álló kopjafánál, 12: Ünnepi istentisztelet a rogériuszi református templomban, koszorúzás a harangtorony alatt kialakított emlékhelyen, 14: Koszorúzás Rulikowszky Kázmér emlékművénél, 14.40: Koszorúzás a Nicolae Bălcescu-szobornál, 17: Ökumenikus ima a nagyvárad-olaszi református templomban, 18.15: Koszorúzás és ünnepi beszédek Szacsvay Imre szobránál, majd huszárok vezette zászlós, fáklyás felvonulás a Fő utcán a Petőfi szoborig, koszorúzás Petőfi Sándor szobránál, 20.30: Ünnepi filmvetítés a Szigligeti Színház nagytermében (Sára Sándor: 80 huszár).

Koszorúzási szándékukat az RMDSZ megyei szervezetének titkárságán, a 0259/432-884-es telefonszámon jelezhetik, hétköznaponként 9–15 óra között.

Ünnepeljünk újból együtt március 15-én!

Az RMDSZ Bihar megyei szervezete

 

Szabad március 15. Nagyváradon

Az Erdélyi Magyar Néppárt, mint minden évben, idén is tisztelettel emlékezik nemzeti ünnepünkön, március 15-én őseinkre, hőseinkre. Ahogyan az eddigiekben, az idei ünnepi megemlékezés fő rendezvényére Szacsvay Imre mártír országgyűlési jegyző Ezredévi emléktéri szobránál kerül sor, 17 órás kezdéssel.

Az eddigiektől eltérően az ünnepség főrendezvénye a Szent László téren kezdődik hagyományőrző néptánccsoportok fellépésével. Idén először magyar dal és tánc fogja tehát ünnepre hívni Nagyvárad polgárait a város főterén, majd együtt vonulunk át Szacsvay Imre szobrához.

Az EMNP nagyváradi szervezete

 

Emlékezés a forradalom hőseire Székelyhídon

Székelyhídon idén is változatos programmal ünnepelik meg a magyar forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóját, a rendezvény szervezői a székelyhídi RMDSZ és a Petőfi Sándor Elméleti Líceum.

A megemlékezés március 15-én, szerdán 13 órakor a Petőfi Sándor Elméleti Líceum előtti téren a Rákóczifalvi Kuruc Hagyományőrző Egyesület műsorával kezdődik. Ezt a Líceum diákjainak ünnepi előadása követi 13.30-tól. 18 órától ünnepi istentiszteletet tartanak a református templomban. Ezt követően 19.15-től a székelyhídi színház előtti téren ünnepi beszédek és ünnepi műsor következik. Közreműködnek: a Búzavirág Népdalkör, a Petőfi Sándor Elméleti Líceum diákjai, a Halleluja református énekkar és a Székelyhídi Férfikórus. A műsort a Petőfi Sándor-emléktábla megkoszorúzása követi. 20 órakor fáklyagyújtás a színház előtt és fáklyás felvonulás a líceum előtti Petőfi-szoborhoz, majd koszorúzással zárul a megemlékezés.

 

 

Március 15-ei programok Érmihályfalván

Március 15-én, szerdán az alábbi program szerint tartják Érmihályfalván a ’48-as forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepséget: 17.15 óra: a református egyházközség szervezésében koszorúzás a Bernáth József-emléktáblánál, 18: ünnepi ökumenikus istentisztelet a református templomban, 19: koszorúzás a Petőfi-emléktáblánál, 19.30: ünnepi műsor a kultúrházban, a Márciusi Ifjak Díj átadása.

 

 

Főhajtás a magyar nemzet napján Érköbölkúton

Érköbölkút község idén is megünnepli a magyar nemzeti napot az 1848/49-es forradalom évfordulóján, március 15-én, szerdán. A nemzeti nap programja: 9 órától kokárdakészítés, valamint a témához illő rajzkiállítás a Köbölkúti Általános Iskolában, 10: megemlékezés a helybeli kopjafánál, illetve Vasvári Pál szobránál, 10.30: a Rákóczifalvi Hagyományőrzők műsora, 11.10: koszorúzás, 11.30: tábori ebéd, 12.30: a helyi iskolások műsora, 13.10: A jó lovas katonának… című lovasbemutatóval egybekötött lovaglási lehetőség a helyi lovardában.

 

Megemlékezés Margittán

Margitta RMDSZ-szervezete, a Horváth János Elméleti Líceum, a város történelmi egyházai és civil szervezetei március 15-én ünnepi megemlékezést tartanak, melynek programja a következő: 17 órától ökumenikus istentisztelet a református templomban, majd a Mi-Kis Kórusunk ünnepi előadása Puskás Miklós zenetanár vezetésével. Ezt követően ünnepi beszédek hangzanak el a Petőfi-szobornál, irodalmi műsort adnak a Horváth János Elméleti Líceum diákjai, elhangzik a Nemzeti dal, majd a Gyöngyvetők Néptánccsoport szatmári legényest ad elő. A műsor után megkoszorúzzák a Petőfi-szobrot, ahonnan fáklyás felvonulás indul a Jókai-szoborig, melyet szintén megkoszorúznak.

 

 

Szentmise a préposti széktemplomban

Március 15-én a premontrei préposti széktemplomban 8.30 órától szentmisét mutatnak be a forradalmár premontreiek és a szabadságharcban elesettek lelki üdvéért. Ezt követően megkoszorúzzák Fekete Imre Gábor premontrei kanonok, a forradalmi tevékenységéért meghurcolt premontrei gimnáziumi tanár megcsonkított sírkövét a templom udvarán, amely egykor az Olaszi temetőben állt.