Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Március 15. Bihar megyében

Minden magyar ünnepe

Az elmúlt több mint két évtized hagyományaihoz híven az RMDSZ Bihar megyei szervezete közösen a Királyhágómelléki Református Egyházkerülettel, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökséggel, a Nagyváradi Evangélikus-Lutheránus Egyházközséggel, a Nagyvárad-Bihari Unitárius Egyházközséggel, a Magyar Polgári Párt Bihar Megyei Szervezetével, valamint a civil és az ifjúsági szervezetekkel idén is méltóképpen szeretné megünnepelni Nagyváradon az 1848-as márciusi forradalom évfordulóját.

Nemzeti ünnepünk megemlékezési programja a következő:

MÁRCIUS 14. * 19: Márciusi ifjak díjak átadása, ünnepi előadás a Szigligeti Színház nagytermében (Szigligeti Társulat: Honnan és hová – Arany János költészete).

MÁRCIUS 15. * 11: Koszorúzás a biharpüspöki világháborús emlékmű parkjában álló kopjafánál, 12: Ünnepi istentisztelet a rogériuszi református templomban, koszorúzás a harangtorony alatt kialakított emlékhelyen, 14: Koszorúzás Rulikowszky Kázmér emlékművénél, 14.40: Koszorúzás a Nicolae Bălcescu-szobornál, 17: Ökumenikus ima a nagyvárad-olaszi református templomban, 18.15: Koszorúzás és ünnepi beszédek Szacsvay Imre szobránál, majd huszárok vezette zászlós, fáklyás felvonulás a Fő utcán a Petőfi szoborig, koszorúzás Petőfi Sándor szobránál, 20.30: Ünnepi filmvetítés a Szigligeti Színház nagytermében (Sára Sándor: 80 huszár).

Koszorúzási szándékukat az RMDSZ megyei szervezetének titkárságán, a 0259/432-884-es telefonszámon jelezhetik, hétköznaponként 9–15 óra között.

Ünnepeljünk újból együtt március 15-én!

Az RMDSZ Bihar megyei szervezete

Szabad március 15. Nagyváradon

 Az Erdélyi Magyar Néppárt, mint minden évben, idén is tisztelettel emlékezik nemzeti ünnepünkön, március 15-én őseinkre, hőseinkre. Ahogyan az eddigiekben, az idei ünnepi megemlékezés fő rendezvényére Szacsvay Imre mártír országgyűlési jegyző Ezredévi emléktéri szobránál kerül sor, 17 órás kezdéssel.

Az eddigiektől eltérően az ünnepség főrendezvénye a Szent László téren kezdődik hagyományőrző néptánccsoportok fellépésével. Idén először magyar dal és tánc fogja tehát ünnepre hívni Nagyvárad polgárait a város főterén, majd együtt vonulunk át Szacsvay Imre szobrához.

Az EMNP nagyváradi szervezete

Nemzeti ünnep Székelyhídon

Székelyhídon idén is változatos programmal ünnepelik meg a magyar forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóját.

A megemlékezés március 15-én, szerdán 13 órakor a Petőfi Sándor Elméleti Líceum előtti téren a Rákóczifalvi Kuruc Hagyományőrző Egyesület műsorával kezdődik. Ezt a Líceum diákjainak ünnepi előadása követi 13.30-tól. 18 órától ünnepi istentiszteletet tartanak a református templomban. Ezt követően 19.15-től a székelyhídi színház előtti téren ünnepi beszédek és ünnepi műsor következik. Közreműködnek: a Búzavirág Népdalkör, a Petőfi Sándor Elméleti Líceum diákjai, a Halleluja református énekkar és a Székelyhídi Férfikórus. A műsort a Petőfi Sándor-emléktábla megkoszorúzása követi. 20 órakor fáklyagyújtás a színház előtt és fáklyás felvonulás a líceum előtti Petőfi-szoborhoz, majd koszorúzással zárul a megemlékezés.

Minden ünnepelni vágyót szeretettel várnak a szervezők, a Székelyhídi RMDSZ és a Petőfi Sándor Elméleti Líceum.

szekelyhid

 

Március 15. Nagyszalontán

A magyarok ünnepe Nagyszalontán március 15-én, szerdán 16.30 órakor veszi kezdetét a református templomban ünnepi istentisztelettel. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulója jeles nemzeti ünnep, ebből az alkalomból emlékezik a magyarság a márciusi ifjakra.

Szalontán 16.30 órakor ünnepi istentisztelettel kezdődik a főhajtás a református templomban, utána 18 órától a Kossuth-szobornál tartanak előadást az Arany János Elméleti Líceum diákjai. Ünnepi beszédet mond Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke. A koszorúzás, fáklyagyújtás után 19 óra körül fáklyás felvonulás, zenés díszmenet indul. 20 órától ünnepi gálaműsor lesz a Zilahy Lajos Művelődési Házban Operetissimo címmel. Fellépnek a Kolozsvári Magyar Opera művészei. Az ünnepi programsorozat keretében 16 órakor az RMDSZ nagyszalontai szervezetének tagjai megkoszorúzzák Lovassy László síremlékét a temetőkertben.

 

 

Március 15. Érmihályfalván

Március 15-én, szerdán az alábbi program szerint tartják Érmihályfalván a ’48-as forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepséget: 17.15 óra: a református egyházközség szervezésében koszorúzás a Bernáth József-emléktáblánál, 18: ünnepi ökumenikus istentisztelet a református templomban, 19: koszorúzás a Petőfi-emléktáblánál, 19.30: ünnepi műsor a kultúrházban, a Márciusi Ifjak Díj átadása.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak.

 

 

Március 15. Margittán

Margitta RMDSZ-szervezete, a Horváth János Elméleti Líceum, a város történelmi egyházai és civil szervezetei március 15-én ünnepi megemlékezést tartanak, melynek programja a következő: 17 órától ökumenikus istentisztelet a református templomban, majd a Mi-Kis Kórusunk ünnepi előadása Puskás Miklós zenetanár vezetésével. Ezt követően ünnepi beszédek hangzanak el a Petőfi-szobornál, irodalmi műsort adnak a Horváth János Elméleti Líceum diákjai, elhangzik a Nemzeti dal, majd a Gyöngyvetők Néptánccsoport szatmári legényest ad elő. A műsor után megkoszorúzzák a Petőfi-szobrot, ahonnan fáklyás felvonulás indul a Jókai-szoborig, melyet szintén megkoszorúznak.

A szervezők mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

margitta

 

Március 15. Érköbölkúton

Érköbölkút község idén is megünnepli a magyar nemzeti napot az 1848/49-es forradalom évfordulóján, március 15-én, szerdán. A nemzeti nap programja: 9 órától kokárdakészítés, valamint a témához illő rajzkiállítás a Köbölkúti Általános Iskolában, 10: megemlékezés a helybeli kopjafánál, illetve Vasvári Pál szobránál, 10.30: a Rákóczifalvi Hagyományőrzők műsora, 11.10: koszorúzás, 11.30: tábori ebéd, 12.30: a helyi iskolások műsora, 13.10: A jó lovas katonának… című lovasbemutatóval egybekötött lovaglási lehetőség a helyi lovardában.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

 

 

Szentmise a préposti széktemplomban

Március 15-én a premontrei préposti széktemplomban 8.30 órától szentmisét mutatnak be a forradalmár premontreiek és a szabadságharcban elesettek lelki üdvéért. Ezt követően megkoszorúzzák Fekete Imre Gábor premontrei kanonok, a forradalmi tevékenységéért meghurcolt premontrei gimnáziumi tanár megcsonkított sírkövét a templom udvarán, amely egykor az Olaszi temetőben állt.

A híveket és minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A Préposti Hivatal