Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Maradandóság és változás a nyelvben

A Partiumi Egyetemi Napok (PEN) keretében csütörtökön délután illusztris előadó volt a vendége váradi magyar egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékének. Prof. dr. habil. Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató, szakíró, szerkesztő, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének igazgatóhelyettese, tanszékvezető egyetemi tanár (Mai Magyar Nyelvi Tanszék) tartott előadást A magyar nyelv a 21. században címmel. A Bartók teremben főként korosabb értelmiségiek és ifjú egyetemi hallgatók élvezhették a rutinos előadó rövid egy órába tömörített áttekintését, aki szemmel láthatólag csupán vázolta mindazokat a kérdéseket, amelyekkel a mai nyelvtudósok szembesülnek. Közel ötven kötet szerzőjeként és száznál is több kiadvány társszerzőjeként, szakperiodikák szerkesztőjeként, rádió- és tévéműsorok szereplőjeként Balázs professzor szerteágazó tevékenységet folytat, gazdag munkássága révén elismert szaktekintélye a nyelvtudománynak, közvetlensége és nyitottsága ugyanakkor legendás.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rövid nyelvtörténeti bevezető után sietett megnyugtatni hallgatóságát Váradon, hogy a magyar nyelvvel nincs semmi probléma, legalábbis nem azon más nyelvekhez képest, amely eltűntek vagy eltűnőben vannak. A mai kihívások ugyanakkor sokrétűek: ezek részben a felgyorsult időnek, a társadalmi változásoknak, technikai fejlődésnek, kommunikációs trendeknek tudhatók be, a digitalizációnak, globalizációnak, a fogyasztási kultúra szupremációjának, de annak is, hogy terjed a műveltséggel szembeni igénytelenség és a tanulásnak, lexikális tudásnak, memorizálásnak a súlytalanná válása. Balázs Géza számos konkrét példával illusztrálta a negatív nyelvi jelenségeket, folyamatokat, miközben hitet tett amellett, hogy több odafigyeléssel, kevesebb rohanással, sok olvasással és beszélgetéssel gátat lehet szabni annak az „elidegenedésnek”, amely rossz hatással van csodálatos, unikális anyanyelvünkre is.

Előadásában többször kitért azokra a – többnyire káros – behatásokra is, amelyek a politikum és a bürokrácia részéről érik a nyelvet, végül válaszolt a hallgatóság néhány kérdésére, sőt fel is jegyzett magának egy-két felvetést. A nagy elődjének, Lőrincze Lajosnak a híres rádióműsorára vonatkozó utalás kapcsán emlékeztetett, hogy a Kossuth Rádióban minden munkanapon 20.25 órakor meghallgatható a Tetten ért szavak című nyelvművelő-nyelvvédő műsor.