Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Már zajlik a beiskolázás

Február végén indult és április közepéig tart az idei, többfordulós beiskolázási kampány, amely a magyar anyanyelvű oktatást szorgalmazza. Arra buzdítják a szülőket, hogy ennek fontosságát tudatosítva ne hátránynak érezzék a magyar nyelvű iskoláztatást, hanem a romániai magyarság jövőjével szembeni kötelességnek.

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

A február 27-én indult beiskolázási kampány Bihar megyei vonatkozásaival kapcsolatban – mely az előkészítős korú gyermekeket és szüleiket érinti a következő hetekben – kérdeztük Pető Csilla szaktanfelügyelőt és Tankó Veronika Zitát, a nagyváradi Szent László Római Katolikus Líceum oktatóját.

Pető Csilla a megyeszerte zajló beiratkozásokkal kapcsolatban elsősorban arra szeretné kérni a szülőket, hogy magyar iskolákba írassák a gyermekeiket, hiszen jól felkészült pedagógusok várják őket, akik kifejezetten az előkészítős osztályok számára tartott továbbképző tanfolyamokat végeztek. Ezzel kapcsolatban arra is szeretné felhívni a figyelmet, hogy sok kisebb településen szimultán, azaz összevont oktatási formák működnek: előkészítő és első-második osztály, illetve második és negyedik osztály, hiszen a gyermeklétszám nem mindig elégséges egy önálló osztály kialakítására. A szaktanfelügyelő szerint a szimultán oktatási formától nem kell visszariadni, hiszen a képesített oktatók remek munkát végeznek, és a gyermeket önálló gondolkodásra serkentik.

Tankó Veronika Zita elmondta, hogy a beiratkozások első szakaszában, február 27. és március 16. között a körzetekhez tartozó gyermekek beiratkozása zajlik, akiket majd március 17-én osztanak szét. Ezzel párhuzamosan zajlanak az alternatív és egyházi iskolákba történő beiratkozások is (ezek körzetektől függetlenek). A második szakaszban, március 18. és 21. között a körzeten kívüli gyerekek beiratkozása történik, majd március 22-én és 23-án minden tanintézetben kifüggesztik a beiratkozottak névsorát és a szabadon maradt helyek számát, valamint a kritériumrendszert is, amelyek alapján – túljelentkezés esetén – felveszik a más körzetekből jövőket. Egy harmadik szakaszban, március 24. és 30. között azokat a gyerekeket lehet beíratni, akik valamiért nem vettek részt az előző szakaszokban. Április 6-án függesztik ki az eredmények végleges listáját minden tanintézetben, majd április 7. és 13. között zárul le a folyamat, amikor megtörténik az összesítés, és a kimaradt gyerekek szülei még kérvényezhetik a beíratást.

A kampánnyal kapcsolatban nagyon fontos tudni azt is, hogy már tavaly augusztus 31-ig és december 31-ig, illetve idén március 14-ig pszichológiai teszteknek lehetett és lehet alávetni a hat éven aluli gyerekeket, akiknek ily módon felmérik pszichomotorikus fejlődésüket, mely elősegíti a beírattatásukat.

Szamos Mariann