Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Manifesztálódott imádságok szépsége

Ritka alkalom, hogy a keleti és a nyugati egyház közösen szervezzen bármilyen rendezvényt tájainkon, hiszen az 1054-es egyházszakadás óta a kettévált keresztény egyház római, illetve bizánci ága elzárkózott egymástól. II. János Pál pápa 1999-es bukaresti látogatása volt az első közeledő gesztus a görögkeleti egyház felé, 945 év után. A bölcsességéről és emberségéről ismert pápa ugyanis belátta, a mai zűrzavaros világban a jézuskereső egyházaknak össze kell fogniuk. A bukaresti pápalátogatást követően az elmúlt években még mindig elég ritkaságnak számított, hogy a keleti és nyugati keresztények közösen szervezzenek bármit, ezért is jelent különlegességet az a nagyböjti kiállítás, melyet Nagyvárad három püspöksége, az ortodox, a római katolikus és a görögkatolikus közösen szervezett meg a római katolikus püspöki palotában levő Körösvidéki Múzeumban.  A kiállítás megnyitójára hétfő délután került sor, a jelenlevők igazi kincseket szemlélhettek meg, a három püspökség legszebb kegytárgyait, miseruháit, ikonokat és szentképeket.

manifesztalodott1

Böcskei László, Sofronie Drincec, Virgil Bercea és Aurel Chiriac

Aurel Chiriac múzeumigazgató köszöntötte a három főpapot, Sofronie Drincec, ortodox, Böcskei László római katolikus és Virgil Bercea görögkatolikus püspököket. Elsőként az ortodox főpásztor mondott köszöntőt, rámutatva arra, hogy a húsvétot megelőző időszak misztériumában a keresztény emberek kellő hittel és szeretettel igenis képesek felülemelkedni azokon az egyházi különbségeken, melyek esetleg elválasztanának egymástól felekezeteket, ugyanis a Megváltóba vetett hit egyetlen és egységes, túlmutat ezeken a korlátokon. Minden keresztény egyházban Jézus olyan szent közös nevező, aki által a nagyböjti várakozás spirituális erővé válik, mely szeretni mer és szeretni kíván. Ennek tudható be, hogy a három egyház közösen mutatja be legszebb kegytárgyait, ezeket az aranyba, fába, vászonra idézett imákat az embereknek. Az ortodox püspök könnyű nagyböjtöt és áldott húsvéti ünnepet kívánt a jelenlevőknek. Bercea püspök beszédében a kegytárgyak jelentőségéről, szimbolikájáról beszélt, ő is kitért arra, hogy a húsvétvárás szent alkalma spirituális lehetőség közeledni azokhoz is, akiket nem ismerünk, akik másak, mint mi, hiszen ezzel lehetőséget teremtünk lelkünkben a krisztusi szeretet erősödésének. Harmadikként házigazdaként Böcskei püspök is üdvözölte a jelenlevőket, örömét fejezve ki amiatt, hogy a római katolikus püspöki palotában megvalósulhatott bár egy kiállítás erejéig a három egyházat egyfajta spirituális egységben egyesíteni. A tárlatnyitó után a házigazda szeretetvendégségre invitálta a jelenlevőket. A kegytárgykiállítás május közepéig tekinthető meg a barokk palotában.

Szőke Mária