Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Magyar vállalkozók adománya

Mint tegnapi lapszámunkban röviden már megírtuk, elkészült az a márványemlékmű, amely az egykori Olaszi és Szőlősi temetőből kihantolt váradiak közös sírhantjára került a Rulikovszki temetőben. A Reggeli Újságban is több alkalommal olvashattak erről, hogy a felszámolt temetőkből összegyűjtött emberi maradványokat a Rulikovszki temető úgynevezett „szegényparcellájában” egy tömegsírba temették el. A furcsa hanton egy hevenyészett bádogtáblán ennyi állt: „Oseminte”, azaz emberi csontmaradványok felirattal. Az újratemetés a magyar történelmi egyházak tudta nélkül, titokban történt, s ezt (miután kiderült) a polgárok igencsak méltatlan eljárásnak tartották.

magyar vallalkozok adomanya (1)

Mind az RMDSZ, mind az EMNP helyi szervezetei tiltakozó nyilatkozatokat adtak ki az eset kapcsán, és a váradi magyar polgárok is kezdeményezték, hogy az egykori városlakók földi maradványai fölé helyezett bádogtábla helyére kerüljön egy tisztességes emlékmű. A nagyváradi Közterület-fenntartó Zrt. (ADP) vezetősége a kirobbant botrányt követően megígérte, hogy a húsvéti ünnepekre rendbe téteik a tömegsírt és a közeljövőben újratemetési szertartásra is sor kerül majd ott.

A hét elejére elkészültek a tömegsír körbekerítésével, és egy fehér márványból faragott emlékmű került a sírra. Mint megtudtuk, ezt a márványgúlát, amelyre több mint kétszáz elhunyt neve, illetve magyar és román felirat van vésve, nem a váradi önkormányzat, hanem egy vállalkozó házaspár, Bányai István és neje, Bányai Ágnes adományozta. Tegnap megkerestük Bányai Istvánt, aki elmondta, mivel nejével együtt tulajdonosai a márványkőfaragással foglalkozó cégnek, mint itt élő magyar emberek úgy vélték, tartoznak annyival az örök nyugalmukban megbolygatott néhai váradiaknak és az egész váradi magyar közösségnek, hogy megcsináltatják ezt az emlékgúlát. Az emlékmű teljes költségét ők állták, az ADP annyiban segített, hogy a rendelkezésükre bocsátotta azt a listát, amelyen a több mint kétszáz név szerepelt. Ennek alapján vésték fel a neveket a síremlékre. Bányai elmondta, úgy érzi, ha lehetőségük megengedte ezt az adományt, meg kellett tegyék. Bár a vállalkozó házaspár szerényen háttérbe vonult az emlékgúláról tartott sajtótájékoztatón is, az internetes közösségi portálokon kitudódott nemes adományozásuk híre, a világhálón keresztül pedig sok váradi fejezte ki köszönetét nekik.

Ami az újratemetési, emlékgúla-szentelési szertartását illeti, az ADP sajtószóvivőjétől, Florin Alexandrutól annyit tudtunk meg, az eddigi tervek szerint április 24-én, csütörtökön lesz a szertartás, a tervek szerint több egyház képviseletével, ugyanis úgy tervezték, hogy az elhunytak vallásának megfelelő szertartások legyenek. A ceremónia időpontját még nem tudni, az ADP azt ígérte, a jövő hét elején a sajtón keresztül értesítik a polgárokat erről. Remélhetőleg az ADP betartja ígéretét, és idejében értesíti a történelmi magyar egyházak képviselőit az esedékes szertartásról. A nyilvántartás szerint az újratemetett váradiak zöme római katolikus vallású volt, ám ennek ellenére tegnap lapzártánkig Böcskei László, váradi római katolikus megyés püspököt az ADP nem értesítette az újratemetési szertartásról. A püspök, mint ezt megtudtuk természetesen jelen lesz az emlékmű beszentelési ceremóniáján.

Szőke Mária