Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Magyar ösztöndíj a nagyváradi agrárhallgatóknak

A Kárpát-medencei anyanyelvi oktatás és képzés a szülőföldön történő érvényesülés záloga – emelte ki Tóth Katalin, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen tartott ösztöndíj átadó ünnepségen.

Ösztöndíjak átadása a PKE-n

Ösztöndíjak átadása a PKE-n

Az ösztöndíj átadó ünnepség első alkalommal zajlott Nagyváradon, ezt megelőzően a délvidéki Zentán, utána Marosvásárhelyen, tavaly pedig a felvidéki Karván lett megszervezve.

Az ösztöndíj átadó ünnepségen Csomortányi István köszöntötte az egybegyűlteket – mint elmondta, a kihelyezett agrármérnöki képzés kiemelten fontos, hiszen olyan szakemberek kerülnek ki, akik a falugazdászi feladatot is el tudják látni – ők eddig két falugazdászt alkalmaztak a végzett hallgatók közül.

Dr. Komlósi István, a Debreceni Egyetem mezőgazdaság-, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának dékánja elmondásából kiderült, a nagyváradi levelező tagozatú agrármérnöki képzésre az idén negyvenen iratkoztak fel, jelenleg 109 hallgatója van a PKE-en működő kihelyezett szaknak

Dr. Pálfi József, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora az egyetem nevében köszöntötte az esemény résztvevőit, s több határon túli felsőoktatási intézmény nevében jelentette ki: az anyaországnak olyan felelős politikája van, mely konkrét segítséget nyújt a kisebbségi létbe szakadt magyarság megerősítésében, ezen belül a gazdatársadalom tudatos építésében – mely igen nagy jelentőséggel bír a szülőföldön való megmaradás szempontjából.

magyar2

Tóth Katalin beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarország Kormányának alapvető célkitűzése a magyarlakta tájak, falvak és kistérségek versenyképességének elősegítése, hogy ez által a vidék a nemzet motorja legyen. E jelenleg is zajló nagyívű átalakuláshoz nélkülözhetetlen a szakértelem és a szaktudás, melyek a mezőgazdasági szereplőkhöz történő eljuttatásában, a képzettségi színvonal emelésében kiemelt szerepe van a határon túli magyar egyetemeknek.

Az agrártárca helyettes államtitkára az oklevelek ünnepélyes átadását követően arról is szólt, hogy a hallgatók támogatása a külhoni agrártársadalom megmaradása, a generációváltás és a magyarság szülőföldön maradásának szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír. A Kárpát-medencei magyar gazdálkodókkal és iskolákkal folytatott párbeszéd során egyértelművé vált, hogy a határon túli mezőgazdaság és vidékfejlesztés versenyképességének megalapozásához elengedhetetlen az anyanyelvű képzéseket segítő programok életre hívása. Ennek egyik leghatékonyabb eszköze a határon túli és magyarországi agrárképzést nyújtó, közép- és felsőfokú iskolák közötti kapcsolatok folyamatos erősítése, elősegítve ezáltal a hosszú távú együttműködésüket.

Beszéde zárásaként a helyettes államtitkár megjegyezte, hogy mindannyiunk közös érdeke a külhoni magyarság szellemi, gazdasági, kulturális megerősödése, melyhez a magyar kormány – a lehetőségeihez mérten – a jövőben is minden támogatást megad.

Az idei tanévben immár negyedik alkalommal nyújt a Földművelésügyi Minisztérium ösztöndíjat a kiváló teljesítményt nyújtó Kárpát-medencei fiataloknak. 2017-ben ennek a lehetőségnek köszönhetően 16 tanuló részesülhetett anyagi támogatásban.

Az Érmelléki Gazdák Egyesülete a Partiumi Keresztény Egyetemen működő kihelyezett debreceni agrármérnöki szakra beiratkozó elsőéves fiatalok közül választhatott ki két hallgatót, az elküldött motivációs levél alapján.

Sütő Éva