Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Magad uram, ha támogatásod nincsen!

Önerőből kezdik el a katolikus gimnázium javíttatását

Pár napon belül elkezdik a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum Nogáll püspök (ma Partenie Cosma) utcai épületének homlokzati felújítását, tudtuk meg tegnap. A nagy múlttal rendelkező tanintézmény épülete műemléknek számít, s a restitúciós törvényeknek köszönhetően végül hosszadalmas procedúra után került vissza a katolikus egyház tulajdonába. Az államosítást követően az épületben a Partenie Cosma Gazdasági Főgimnázium működött, s az elmúlt évtizedek alatt a patinás épületet igencsak lelakták. A katolikus egyház már ebben a romos, néhol egyenesen balesetveszélyesen tönkrement állapotban kapta meg évekig tartó küzdelem után saját épületét, azonban a különféle, nem egyszer kampánycélokra felhasznált politikusi ígérgetések ellenére támogatást nem adott a román kormány a felújításra.

magad2

Ami ugyanis a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum felújítására megpályázott állami támogatást illeti, azzal kapcsolatban is több furcsaság történt. Kiderült, hogy az iskolaépület tulajdonosai csak abban az esetben jogosultak a pályázati támogatásra, ha az egyházi iskola diákjai tartózkodnak az ingatlanban. Az addig a Kanonok soron működő katolikus iskola át is költözködött a Nogáll utcai épületbe, de ezzel korántsem oldódott meg a felújítás kérdése. A szakminisztérium 2011-ben megtagadta a felújítás támogatásáról szóló szerződés aláírását arra hivatkozva, hogy nemcsak a Szent László-gimnázium, hanem a Partenie Cosma Gazdasági Főgimnázium négy osztálya is az épületben működött. Ezért a városi önkormányzat, melynek akkori RMDSZ-es alpolgármestere Biró Rozália volt, beperelte a minisztériumot, és mind első-, mind másodfokon megnyerte a pert. A jogerős ítélettel a felújításra elnyert állami pénz azonban azóta sem érkezett meg, noha az akkori beszámolók szerint a támogatási szerződést még a volt magyar alpolgármester szerint még 2012 januárjában meg kellett volna kötni. Az államtól elnyert összeg egyébként 7,9 millió lejre rúgott, amiből több mint ötezer négyzetméternyi felületet tudtak volna renoválni.

Böcskei László nagyváradi megyéspüspök

Böcskei László nagyváradi megyés püspök tegnap kérdésünkre elmondta, a gimnázium homlokzatának felújítását egyszerűen nem lehetett tovább halogatni, ezért a püspökség egyházi keretből, magyarán saját zsebéből lát neki a munkálatoknak. Az egykori, a felújításra vonatkozó pályázatot a kormány elutasította. Ha a munkálatok jól haladnak majd, remélhetőleg sikerül szeptemberre, tehát az új tanév kezdetére befejezni a homlokzat, az ablakok, ajtók rendbetételét, s ezt követően fokozatosan folytatni a nagy múltú magyar egyházi gimnázium teljes felújítását.

Úgy néz ki, mindezt saját erőből kell megoldania a püspökségnek, hiszen bebizonyosodott, nem érdemes várni a politikusok által megígért támogatásra, miközben a megyeszékhely egyik legszebb iskolaépülete tönkremegy.

Szőke Mária