Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Lőrincz Lajos borsi alpolgármester emlékére

A hűség és helytállás megtestesítőjeként ismertem meg, amikor felkérésére elvállaltam szülőfaluja történetének feltárását és megírását. Alpolgármesteri hivatali teendői és otthoni, jól szervezett gazdaságában végzett munkája mellett vállalta el, hogy elvigyen a debreceni állami és református egyházmegyei, kollégiumi levéltárba és könyvtárba, hogy forrásanyagot gyűjtsünk Szentjános községről és református egyházáról. Itt győződtem meg arról, hogy mennyire érdekli szülőfaluja történetének minden mozzanata. Műszaki végzettsége ellenére értékes segítőtársam lett a történelmi, helytörténeti források feltárásában, kutatásában.

Lorincz Lajos

Szentjános történetének megismerése, és az ő hozzáállása vezetett oda, hogy az elkészült könyv Hűség és helytállás – Biharszentjánosi krónika címmel jelent meg 2008-ban, s ő írt hozzá egy nagyon szép, tartalmas utószót. Ebből idézem az utolsó mondatot: ,,Bízom abban, hogy kis hazámban, Biharszentjánoson minden családnak kerül egy példány e könyvből a szekrényre és csöndes téli estéken beleolvasnak és megbizonyosodnak arról, hogy hűséggel és helytállással ennek a népnek nem csak múltja, hanem jelene és jövője is kell, hogy legyen. Biharszentjános, 2008 – Karácsony hava’’

Hét év elteltével, 2015 karácsony havában ő, Lőrincz Lajos már a túlvilágról tekint vissza ránk a reá jellemző derűvel és bizakodással. Mi pedig, akik ismertük és szerettük, szívünkben őrizzük példamutató tevékenységét, drága emlékét.

Szeretett családjának drága feleségének és sikeres, tehetséges fiainak ezúton is kifejezzük őszinte együtt érzésünket, a régi kopjafák feliratának szavaival ,,A boldog feltámadás reményében’’

Nagyvárad, 2015 karácsony hava

Kupán Árpád