Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Lépjünk a megtisztulás útjára!

Sokan vettek részt pénteken, január 6-án a vízkereszti, vízszentelési szentmisén a nagyváradi székesegyházban. Vízkereszt a karácsonyi ünnepek zárónapja, ezután kezdődik a farsangi időszak. 2014-től a magyar katolikus egyház is január 6-án tartja epifánia – Urunk megjelenése – ünnepét, szemben azzal a korábbi gyakorlattal, amely a január 6-ához legközelebbi vasárnapra tette.

Epiphania Domini-szertartás a váradi székesegyházban

Epiphania Domini-szertartás a váradi székesegyházban

A szentmisét Böcskei László váradi megyéspüspök celebrálta. A főpásztor szólt vízkereszt ünnepéről, a keresztény világ egyik legjelentősebb ünnepének kialakulásáról, hagyományairól. A nyugati kereszténységben január 6-án van vízkereszt napja, avagy a három királyok (másként a napkeleti bölcsek) ünnepe. Ehhez kapcsolódva kezdik a házak megszentelését mind a keleti, mind a nyugati keresztényeknél. Az ünnep liturgiában használatos elnevezése a görög–latin Epiphania Domini, azaz Urunk megjelenése, a magyar vízkereszt a víz megszentelésének szertartásából származik. Mivel a IV. századtól Jézus születésének ünnepe, a karácsony keleten és nyugaton is elkülönült az epifániától, a vízkereszt ünnepe azóta a következő három jelentést tartalmazza: a napkeleti bölcsek eljövetelét, Jézus megkereszteltetését és Jézus csodatételét a kánai menyegzőn.

Sokan vittek haza a szenteltvízből

Sokan vittek haza a szenteltvízből

Böcskei püspök idei vízkereszti prédikációjában beszélt a három királyok útjáról is, rámutatva arra, hogy miként azok hit által megerősödve feltették a kérdést Heródiásnak: „Hol van a zsidók újszülött királya?”, úgy kell a mai embernek is állandóan Krisztust keresni, a Megváltó után járni, kérdezősködni felőle. „A vízkereszti megtisztulási jelkép pedig ma is arra inti az embereket, hogy merjünk bátran a megtisztulás útjára lépni” – figyelmeztette a püspök a híveket.

A főpásztor elvégezte a vízkeresztkor szokásos vízszentelési szertartást. A megszentelt vízből a szertartás után nagyon sokan vittek haza, ugyanis a keresztény hit szerint a szenteltvíz segítségével távol tarthatjuk magunktól az ártó erőket.

Szőke Mária