Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Lelkészszentelés és püspökbeiktatás volt Élesden

Püspökbeiktató, lelkészszentelő alakuló közgyűlést tartott pénteken Élesden a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. Az októberben újraválasztott püspök és a megújult testületek tették le az esküt az ünnepi alkalmon.

Fotók: Csikos Rolland

Fotók: Csikos Rolland

Az október második felében megtartott rendkívüli tisztújító egyházkerületi közgyűlésen tisztséget nyert egyházi vezetők hivatalos beiktatására, a megújult testületek fogadalomtételére és ifjú lelkészek felszentelésére került sor pénteken délelőtt Élesden, a református templomban megtartott ünnepi egyházkerületi ülésen. Ugyanekkor alakult meg a Királyhágómelléki Református Egyházkerület új közgyűlése is.

Az igét Csűry István hirdette a Zsoltárok 11. könyve 1-től 4-ig terjedő verseire alapozva: „Az Úrban bízom. Hogy mondhatjátok lelkemnek: Menekülj a hegyre, mint a madár! Mert íme, a gonoszok feszítik már az íjat, ráillesztették nyilukat a húrra, hogy a sötétből az igaz szívűekre lövöldözzenek. Ha az alapokat is lerombolják, mit tehet az igaz? Az Úr ott van szent templomában; az Úr trónja a mennyben van. Szeme látja, szemöldöke megvizsgálja az emberek fiait.” Az újraválasztott püspök arra világított rá, hogy „amikor szól az Isten biztató szava, mely bizonyosságot ad, akkor megnyílik az ég, és Isten trónusa ott van a mennyben. Nagyon lényeges dolog az, hogy a ma embere nyitott eget lásson, mert amikor nyitott eget lát, abban a pillanatban ő maga is megnyílik. És ez nagyon fontos dolog, nyílni a világra. Nyílni azon emberek felé, akik egyelőre lehet, hogy nem is akarnak Istenről gondolkodni, sőt lehet, hogy nem is tudnak.”

Lelkeszszenteles  (2)

Az igehirdetést követően Bara Lajos egyházkerületi főgondnok köszöntötte a gyülekezetet, majd a püspök eskütételét Módi József, az Esperesek Kollégiumának elnöke vette fel, ezután a többi megválasztott egyházi tisztségviselő is fogadalmat tett. Ezután következtek az ünnepi beszédek. Személyes hangvételű köszöntőt mondott Varga Attila leköszönő főgondnok, akit nemrégiben Románia egyik alkotmánybírójának választottak – az RMDSZ jelölésére. Számos határon inneni és túli szolgatárs mellett ott volt egyébként a templomban Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke, Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke és Szász Jenő, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet vezetője is.

Lelkeszszenteles  (3)

Az ünnepi közgyűlésen kilenc ifjú lelkészt szenteltek fel a szolgálatra: Gáti Tibor (Szatmár-Németi), Kaszaniczki Csongor (Szatmár-Láncos), Bencze-Kádár Orsolya (Nagykároly-Kertváros), Máthé Tünde (Dobra), Mészáros Mihály Immánuel (Érszentkirály-Királydaróc), Bozsoky Jonathán (Székelyhíd), Major Ernest Dávid (Mezőtelki), Major Ildikó (Pusztaújlak) és Tokár Imola (Nagyvárad-Őssi).

Az ünnepi istentisztelet záróakkordjaként a kiosztották a Pro Partium, Pro Ecclesia és az M. Nagy Ottó díjakat, majd a közgyűlés aktuális ügyeket beszélt meg, különös tekintettel a reformációi emlékévre.