Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Lelkészértekezlet Rogériuszon

Kedden délelőtt a Nagyvárad Rogériuszi Egyházközség templomában tartották a Lelkészértekezlet soron következő alkalmát. Kerekes József lelkészértekezleti elnök megivására a Kolozsvári Protestáns Teológia főkönyvtárosa, a Romániai Református Egyház Zsinata Liturgikai Bizottságának volt titkára tartott tartalmas előadást az egyház liturgiájának szerepéről. Bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a református istentiszteleti rend hitvallási iratunknak, a Heidelbergi Káténak a hármas felosztását követi. Melyben helye van a bűnbánatnak, bűnbocsánatnak és megszentelődésnek. Liturgikai reform pedig az istentisztelet elemeinek (imádságok, énekek) együttes és egyszerre történő megújításaként képzelhető el. Református egyházunk Kálvinhoz köthető gondolkodása, mely szerint a liturgia, istentiszteleti rendtartás nem üdvösség-kérdés, eredményezi a református istentiszteletek rendtartásának sokféleségét.

Fotó: Vilidár Andrea

Fotó: Vilidár Andrea

A lelkészi kar tagjai az előadás után, ahhoz kapcsolódóan számos kérdésben szóltak hozzá az elhangzottakhoz. Illetve fogalmazták meg kérdéseiket az előadó irányába.