Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

„Legyetek résen, hogy boldogan élhessetek”

A nagyváradi Premontrei Öregdiákok idei első találkozójának keretében meghívott előadóként Szilágyi Gyula, a 88-as számú Szent László cserkészcsapat vezetője értekezett a cserkészmozgalomról. Előadásában segítségére voltak a csapat fiatal tagjai is, akik a cserkészindulót énekelve, zászlókkal vonultak be a Szent László Gimnázium dísztermébe, majd több szavalattal és felolvasással is közreműködtek az est folyamán.

Szilágyi Gyula fontosnak tartotta tisztázni a cserkészettel kapcsolatos tévhiteket. „Először is nem katonai vagy félkatonai szervezet, de a fegyelmezett magatartásra nagy hangsúlyt fektetünk. Nem sportegyesület, de foglalkozásaink részét képezik a sportos játékok. Nem vallásfelekezeti szervezet, de összejöveteleinket imával kezdjük és végezzük” – hangsúlyozta. A cserkészet tehát olyan önkéntes alapon működő, politikamentes, vallásos, ifjúságnevelő mozgalom, mely a célok iránt elkötelezett, becsületes, törvénytisztelő állampolgárokká nevel, figyelembe véve a nemzeti hagyományokat. Célja az ifjúság nevelése a tíz cserkésztörvény szellemében.

legyetek 2

Az előadó beszélt a cserkészet létrejöttéről, célkitűzéseiről, a világ- és országos szövetségek szerveződéséről, bemutatta a cserkészegyenruha szabványos elemeit, valamint a Szent László cserkészcsapat történetét, amely 1993-as újjáalakulása óta mintegy 280 ifjúval szerettette meg a természetjárást, a fegyelmet és a cserkészet megannyi, fontos alapelvét. Értekezése során ugyanakkor idézte a cserkészet megalapítójának, Lord Robert Baden-Powellnek (cserkészberkekben Bi-Pi) halálos ágyán megfogalmazott üzenetét: „a helyes út a boldogság eléréséhez az, ha másoknak szereztek boldogságot. Kíséreljétek meg ezt a földet egy kicsit jobb állapotban hátrahagyni, mint ahogy találtátok. Legyetek résen tehát, hogy boldogan élhessetek és halhassatok. Legyetek hűek fogadalmatokhoz akkor is, ha már kinőttetek a fiú korból”.

legyetek 1

A 88-as számú Szent László cserkészcsapat egyébként péntekenként 16 és 18 óra között tartja foglalkozásait a várad-velencei római katolikus kultúrotthonban. A rendszeres heti foglalkozások mellett ugyanakkor számos egyéb aktivitást is végeznek: minden iskolai év elején a Mária Rádióban közösen imádkoznak az évkezdő fiatalokért, halottak napján tisztelegnek az elhúnyt öregcserkészek sírjánál, évről évre eljuttatják a templomokba a Betlehemi Lángot, árvaházi és kórházba utalt gyermekeket látogatnak, valamint tanulmányi kirándulásokon és táborokon vesznek részt, emellett pedig a cserkésztörvény szellemében ahol tudnak, segítenek – jelenlétükkel, kezük munkájával.

A cserkészetről szóló értekezést követően Vonház Antal olvasott fel Mécs László és Emőd Tamás verseket, majd Tóth Ágnes tartott előadást Barangolás a gyógynövények világában címmel. A találkozó keretében ugyanakkor elismerő oklevélben részesült Pásztai Ottó, az öregdiák-egyesület elnöke, amiért sok éven át önzetlenül és készségesen támogatta a Szent László cserkészcsapatot, számtalanszor hozzájárulva ahhoz, hogy a fiatalok Magyarországon táborozhassanak.

Sz. G. T.