Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Legelőtulajdonosok figyelmébe

Februárban megjelent a kormányhatározat, mely megváltoztatta a legelők kezelésére vonatkozó előző döntést, tájékoztatott a Bihar Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság (DADR).

A legelőgazdálkodási tervek elkészítéséhez Bihar megyében létrehoznak egy munkacsoportot, melyben a polgármesteri hivatalok a mezőgazdasági igazgatóság és az agrárkamara képviselői, illetve, ha a legelő erdős területen található, a Területi Erdészeti és Vadászati Felügyelőségek képviselői vesznek majd részt.

legelotulajdonosok

A legelőgazdálkodási terveknek kötelező módon tartalmazniuk kell a legelő földrajzi és helyrajzi leírását és a parcellázási tervet, a talaj és a növényzet leírását, a legelő állagjavításáért végzett munkálatok leírását, illetve a brassói legelőkutatással és fejlesztéssel foglalkozó intézet útmutatójában leírt javítási intézkedéseket is.

A Bihar megyei igazgatóság szakemberei ellenőrzik majd a legelőgazdálkodási tervben szereplő adatokat, és elkészítik a legelők megyei nyilvántartását is. A legelőgazdálkodási terveket egyébként két példányban kell majd elkészíteni, az egyiket a helyi önkormányzat, a másikat a DADR részére, ezeket tízévenként kell aktualizálni.

Azt, hogy betartották-e az előírásokat a legelőgazdálkodási tervek készítésekor, a megyei zootechnológiai hivatalokon keresztül a Prof. Dr. G. K. Constantinescu Országos Zootechnológiai Intézet ellenőrzi majd.