Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Láttamozzák az életjáradéki igazolványokat

Március 1-én kezdődött és augusztus 31-éig tart a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) Bihar megyei székhelyén a mezőgazdasági életjáradékban részesülők igazolványainak láttamozása. A járadék kedvezményezettjei személyesen vagy közjegyzői felhatalmazással ellátott megbízottjuk segítségével láttamoztathatják az igazolványokat az APIA nagyváradi, Püspöki úti (ma Matei Corvin utca 1. szám) alatti székhelyén (képünkön).

lattamozzak

Az igénylőnek, vagy megbízottjának ki kell töltenie egy típusnyomtatvány, és a következő iratokra van szüksége: személyi igazolvány, az életjáradéki igazolvány, az árendaszerződés, esetenként banki okirat, esetenként a rokkantsági igazolás. A megbízottnak ezek mellett saját személyi igazolványát és annak másolatát és a felhatalmazást és annak másolatát is be kell mutatnia. Szükséges még az árendaszerződés(ek) másolata, illetve egy az életjáradék kedvezményezettjének bankászmlakivonata, bármelyik romániai banktól, lejes számláról.

Amennyiben az életjáradék kedvezményezettje elhunyt, az örökösök csak akkor kaphatják meg a járadékot, ha benyújtják az APIA-hoz az elhunyt életjáradéki igazolványát, a halotti bizonyítványt, az örökösi státuszt igazoló iratot és az örökös személyi igazolványát (utóbbi két irat eredetije és másolata is szükséges). Több örökös esetén be kell mutatni a többiek közjegyző előtt tett nyilatkozatát arról, beleegyeznek abba, hogy egyikük felvegye a járadékot.

Az előző évi életjáradékot egy részletben fizetik ki, legkésőbb folyó november 30-áig.

Fontosnak tartja tájékoztatni az érintettek arról, hogy mindenkinek kiküldik postán az értesítést arról, mikor kell megjelenniük láttamozásra, hogy elkerüljék a sorban állást. Amennyiben alapos ok miatt nem tudnak a megjelölt időpontban megjelenni, augusztus 31-éig oldhatják meg a láttamozást, de figyelembe kell venniük, hogy előnyt élveznek azok, akiket aznapra jegyeztek elő, szögezte le Florian Pavel, az APIA megyei vezetője.