Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Látni és hinni

Ünnepi szentmisére gyűltek össze Nagyvárad katolikus hívei a Kanonok sor bazilikájában, hogy Böcskei László megyéspüspök celebrálásában hallgassák meg a húsvétvasárnapi szentmisét. A barokk csarnoktemplom reneszánsz díszítőelemeket magába sűrítő színkavalkádjában és fényeiben a székesegyház Szent László Ének-és Zenekara latinul előadott művei áhítattal és fennséggel töltötték meg a szent helyet.

latni es hinni 1

A meghatározott szertartásrend keretében szentleckék hangzottak el az Apostolok cselekedeteiből és Szent Pálnak a kolosszeiekhez írt leveléből, majd a Szent János könyvéből felolvasott evangélium. Böcskei László prédikációjában egy képzeletbeli csodás kép közös megtekintésére invitálta a híveket, amelyen a modernkori műholdfelvételek szenzorainak átállításával nem a megszokott, az űrből is jól látható városfények rajzolódnak ki, hanem az emberi fényforrások, akik szíveiben a húsvét reményt gyújtott, hogy feloldja a sötétséget. „Ma az emberek maguk is fényforrásként tündökölnek a húsvéti fényben, aki maga Krisztus. Ezt a fényt a valóságban nem lehet felvételeken kimutatni, de nekünk így kell átérezni, engedni, hogy átjárjon minket.”

A püspök az evangélium egy mondatának kiemelésével és jelentőségének tudatosításával mutatott rá a kereszténység legnagyobb és legörömtelibb ünnepére, a húsvéti feltámadásra, mellyel Krisztus legyőzte a halált, hogy örök életet adjon az embereknek: „És akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz, látta mindezt, és hitt.” Egy Jézus számára kedves, névtelen tanívány, aki látta az üres sírt, és a Messiással való közösségének köszönhetően kérdés és kételkedés nélkül hitt a feltámadásában. Befogadta a fényt, és „az értelmet választotta az értelmetlen lét helyett – Jézust, aki nélkül elképzelhetetlen belső szabadságunk megőrzése, és az, hogy hinni tudjunk az életben.”

Szamos Mariann