Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Lassan halad a felújítás

Több hónapja, hogy elkezdődtek a Fő utca és Széchenyi, ma Traian tér sarkán álló Moskovits palota restaurálási munkálatai, de úgy tűnik, hogy ezek a munkálatok valahol a végtelenben vesződnek el, ugyanis míg a tér és a Főutca felőli részeket befejezték, addig a középső, tornyos részt ma is állványzat és háló borítja, ami nem is volna baj, de hetek óta nem dolgoznak ott a felújítást végző brigádok. A Moskovits palota tervét ifj. Rimanóczy Kálmán készítette. Az építkezés 1904 őszén kezdődött és 1905 tavaszán lett készen a palota. Péter I. Zoltán Mesélő képeslapok című munkájából megtudhatjuk, hogy ennél a háznál alkalmaztak Nagyváradon először vasbeton szerkezetet, mégpedig Zielinszky Szilárd, műegyetemi tanár Budapestről, aki a Hennebique rendszerű építési módszert. alkalmazta itt. „A modern technika e vívmányát ez évben alkalmazták először Nagyváradon, a fő-utcai Moskovits háznál, s ezen munkálat felülvizsgálatára érkezett tegnap Nagyváradra dr. Zielinszky Szilárd, aki Varró Domokos kir. főmérnök, Nagy Sándor kir. mérnök, és nagyváradi képviselője, Rosenberg Izsó társaságában nézte meg a munkálatokat és örömmel adott kifejezést teljes megelégedésének”, írja Nagyváradi Napló 1904. szeptember 22-én megjelent száma.

lassan

Vajon mikor gyönyörködhetünk teljes egészében a palota szépségében, tehetnénk fel a kérdést? Meddig tarthat még a felújítás, mikor az építkezés talán ha fél esztendeig tarthatott?

Farkas László