Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Külföldön többre becsülik a magyar filozófusokat

A 18–19. századi magyar filozófusok nyugat-európai recepciójáról értekezett Gurka Dezső szegedi professzor szerdán a Moszkva kávézóban, a Partiumi Keresztény Egyetem Filozófia- és Kultúratudományi Tanszéke által létrehozott filozófiai estek keretében. Mint hangsúlyozta, a vizsgált időszakban a magyarság fölülreprezentált volt a németajkú egyetemeken, ahol a filozófiát a természettudományokkal egybefonódva oktatták.

kulfoldon 1 (VAGNI balrol)

Az előadó a göttingeni és jénai egyetemek példájával illusztrálta a 18. századi peregrináció mértékét és hatásait, valamint esettanulmányként számos olyan magyar tudós-filozófus munkásságát is bemutatta, akiket nagy becsben tart a nyugati filozófiatörténet, a hazai szakirodalom azonban méltánytalanul mellőz. Szó esett többek közt Segner János Andrásról, kinek matematika tankönyveit évtizedeken át használták a felsőoktatásban, s akire Kant számos közismert művében is hivatkozik, többek közt A tiszta ész kritikájában is, mivel úgy vélte, hogy Segner matematikailag támasztotta alá saját szemléletfogalmát. Az előadó beszélt ugyanakkor Winterl József Jakabról , aki polaritásokra épített rendszerével a kémiát metafizikai tudományként igyekezett megalapozni. Erdélyi vonatkozásban szó esett Hissmann Mihályról, aki filozófiatörténészként alkotott maradandót a göttingeni egyetemen, valamint Körmöczi János unitárius püspökről, aki németországi tanulmányait követően Erdélyben honosította meg a legmodernebb korabeli fizikai kísérleteket.

kulfoldon 2

Gurka Dezső előadása végén abbéli sajnálatát fejezte ki, hogy a kortárs magyar szakirodalom és a kutatók nem foglalkoznak eléggé a filozófiatörténet eme magyar úttörőivel, ugyanakkor megjegyezte: ha kíváncsiak vagyunk a magyar filozófusok európai recepciójára, akkor azt a befogadók szemszögéből kell megfigyeljük, vagyis a nyugati, kurrens irodalomból kell kiindulnunk, ott pedig nem állunk rosszul.

Sz. G. T.