Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Kukák a ketrecben

Tavaly kezdték el bevezetni Nagyváradon, elsősorban a tömbháznegyedekben azt, hogy a szemetes-konténereket ajtóval ellátott, ketrecszerű ráccsal veszik körbe. Ezek az ajtók mikrochippel vannak felszerelve, ahogy a tömbházak bejárati ajtói is, ennek megfelelően a lakótársulások kulcsot osztottak szét a házukhoz tartozó „ketrecekhez”.

kukak

Az intézkedésnek az volt a fő célja, hogy véget vessenek annak az áldatlan állapotnak, amit a megyeszékhelyet rendszeresen ellepő guberáló csapatok okoznak, akik a szeméttartályokban kutatva szétszórják a hulladékot. A kezdeményezés azonban nem aratott sikert a váradiak körében, nagyon sokan körülményesnek találták kulcsos módszert. Az elmúlt napokban számos olvasónk panaszkodott amiatt, hogy több sűrűn lakott helyen, például az Iza, az Italiana utcákban, illetve Váradszőllős több pontján a „kukás ketrecek” ajtói zárva vannak, a nagy konténerek üresek, mert kulcs nélkül nem lehet hozzájuk férni, a ketrecek körül a hétvégén pedig valóságos szemétdombok gyűltek fel. A guberálóknak tehát még azzal sem kellett fáradniuk, hogy belekotorjanak a kukákba, a szemeteszsákok ugyanis az utcán hevertek szerteszét. Terepszemlénk során mi is láttuk, tarthatatlan állapotok uralkodtak több helyen.

Tegnap megkerestük Ionel Bant, a nagyváradi RER Ökológiai Szolgáltató Rt. igazgatóját, akitől megkérdeztük, mi a gond ezekkel a szemetes-ketrecekkel, miért nem működik ez a megoldás. Ban úgy véli, elsősorban a lakók fegyelmezetlensége okozta a káoszt, ugyanis sokan nem viszik magukkal a szemetes-ketrec ajtaját nyitó kulcsot, s többen nem is mindig ugyanabba a kukába dobják a szemetüket. Márpedig egy mikrochipes zárat csak egyfajta kulcs nyit, és arra is volt példa, hogy nem jó kulccsal próbálkoztak a lakók. A szemétszállítóknak is jóval több munkát jelent, hogy összeszedjék a szétdobált hulladékot. Az igazgató megígérte, hogy a RER szerelői végigjárják a bezáródott szemetes-ketreceket, és megjavítják azokon az elromlott zárakat.

Ez azonban önmagában nem fogja megoldani a helyzetet, jó volna, ha a lakosok betartanák a szabályokat és mindenki csak a saját házához tartozó tározóba dobná a szemetet.

Szőke Mária