Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Kratochvil Károlyra emlékeznek

Konferenciát szervez a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet szeptember 23-án, pénteken Kratochvil Károly halálának 70. évfordulója alkalmából a Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházában (Nagyvárad, Sulyok István u. 9.). A Kratochvil-emlékév fővédnöke dr. Simicskó István, Magyarország honvédelmi minisztere.

kratochvil

Kratochvil Károly egyike a magyar történelem méltatlanul elfeledett nagy alakjainak. Élete és működése több szempontból is rendkívüli figyelmet érdemel. A nagy háború ideje alatt három teljes éven át volt a nagyváradi 4. honvéd gyalogezred parancsnoka. Ezredével végigjárta mind a galíciai, mind pedig az olasz hadszíntereket. A Székely Hadosztály parancsnokaként önfeláldozásból és hazaszeretetből katonáival kitűnő példát állított az utókor számára. Nemcsak nagyszerű katona volt, hanem kiváló pedagógus, kiemelkedő felkészültségű szakember és nagy hatású, rendkívüli egyéniségű ember, talán egyike az utolsó polihisztoroknak, aki festészettel, iparművészettel éppúgy foglalkozott, mint írással, történelemmel, közélettel és külpolitikával. Az idei évben, halálának 70. évfordulója alkalmából a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Nagyváradon konferencia megtartásával, kiállítás megrendezésével és emléktábla újraállítással tiszteleg emléke előtt.

A rendezvény programja a következő: 9.30 órától A Doberdó hőse – Kratochvil Károly altábornagy, a sokoldalú hazafi című kiállítás megnyitása. Ünnepi köszöntőt mond Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke és Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke A kiállítást megnyitja dr. Kovács Vilmos ezredes, a HM HIM parancsnoka. 10.00 – 13.00 Tudományos konferencia Kratochvil Károly halálának 70. évfordulója alkalmából. A konferenciát megnyitja Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. 10.05 – 10.25 Balla Tibor: Szentkereszthegyi Kratochvil Károly katonai pályafutása. 10.25 – 10.45 Stencinger Norbert: Szentkereszthegyi Kratochvil Károly katonai szolgálata az Isonzó mentén – A Doberdó-fennsík és a Monte San Gabriele védelme. 10.45 – 11.05 Gottfried Barna: Kratochvil Károly és a Székely Hadosztály. Levezető elnök dr. Kovács Vilmos. 11.05 – 11.30 Kávészünet. 11.30 – 11.50 Nagy Szabolcs: Kratochvil Károly közéleti tevékenysége Trianon után. 11.50 – 12.10 Péter I. Zoltán: A nagyváradi négyes gyalogezred hátországa a nagy háború idején. 12.10 – 12.30 Sárközi Zoltán: Váradi emlékgúla újjáépítése az Isonzó mentén. 12.30 – 13.00 Kérdések, hozzászólások, vita. Zárszó: Balla Tibor alezredes (HM HIM). Levezető elnök Fráter Olivér történész, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese. 15.00 A nagyváradi magyar királyi 4. honvéd gyalogezred tiszteletére újraállítandó emléktábla felavatása. Ünnepi köszöntőt mond Fráter Olivér. Az emléktáblát megáldja Csűry István.