Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Közvitákat szerveznek a városrendezési tervről

Augusztus 5–8. között több közvitát is szerveznek Nagyvárad új Általános Városfejlesztési Tervéről (P. U. G.) és az ehhez tartozó Helyi Urbanisztikai Szabályzatról. Az érdeklődők július 15-étől, hétfőtől augusztus 28-áig a www.oradea.ro honlapon vagy a városháza ügyfélszolgálatán nézhetik meg terveket, utóbbinál naponta 12 és 15.30 óra között. A közvitákat a városháza nagytermében tartják majd az alábbiak szerint.

Augusztus 5-én 15 és 18 óra között Suişului, a Püspöki (ma Matei Corvin) és Vămii utcák által határolt, a vasúti síntől északra eső, a Sebes-Körösig tartó, valamint a folyótól északra eső területek, azaz a hegyaljai (ma Podgoria), oncsai, biharpüspöki és a Iorga negyedbeli lakosoknak tartanak közvitát.

modositottak

Augusztus 6-án szintén 15–18 óra között a Suişului, a Püspöki (ma Matei Corvin), a Vămii, az Uzinelor, a Podului, a József nádor (Ovid Densuşeanu) utcák által határolt, a Pece-pataktól délre eső területek, valamint a Jávorka Ádám (Octavian Goga), a Vágóhíd (Traian Blajovici), a Késmárk (Ogorului – kivéve a Grigorescu negyed), a Nufărului, a Morii, a Bumbacului, a Ion Bradu utcák, a Pece-patak és a Szőllősi (Seleuşului) utcák közötti területek, a Szőllősi utca és a Kolozsvári (Clujului) úttól délre, a városhatárig terjedő övezetek lakóit várják a közmeghallgatásra.

Augusztus 7-én 15–18 óra között a Podului, a József Nádor (Ovid Densuşeanu), a Vitéz (Decebal), a Széles (Menumorut), a Téglavető (Dacia), a Temető (Eroul Necunoscut), a Béke (Păcii), a fr. Széchenyi püspök (Rozmarinului), a Pray György (Berzei) utcák, a vasúti síntől a Podului utcáig tartó övezet, valamint a Vágóhíd (Traian Blajovici), a Késmárk (Ogorului) a Nufărului, a Morii, a Bumbacului, a Ion Bradu, a Pece-patak és a Szőllősi (Seleuşului) utcák közötti, a Kolozsvári (Clujului), a Dragoş Vodă, a Velence-part (Al. Averescu), a Mierlei, a Malom (Avântului), a Gyár (Eftimie Murgu), a Kocsány János (Miron Costin), a Terézia (Panait Cerna), a Vámház (Sucevei), a Dugovics Titusz (Ion Vidu), a Szigetvár (Bacăului) és a Făgăraşului utcákban, valamint a Szőllősi és a Dragoş Vodă utcák közötti területeken, a Kolozsvári úttól északra lakókat invitálják közvitára.

Augusztus 8-án 15–18 óra között a Sebes-Körös és a Velence part (Al. Averescu) utca közötti rész, a Mierlei, a Malom (Avântului), a Gyár (Eftimie Murgu), a Kocsány János (Miron Costin) utcák, a dr. Károly Irén út (12 Octombrie), a Sánc (Griviţei), a Ghillányi (D. Cantemir), a Tamássy tábornok (Cicero), a Baross Gábor (Independenţei), a dr. Várady Zsigmond (M. Kogălniceanu), a Rimler Károly (C-tin Tănase), a Vámház (Sucevei), a Dugovics Titusz (Ion Vidu), a Szigetvár (Bacăului), a Szondi (Al. Vaida Voievod), a Făgăraşului utcákban és az állatkert környékén élőket, valamint a Jávorka Ádám (Octavian Goga), a Vitéz (Decebal), a Széles (Menumorut) utca, a Balassi Bálint (Ion Creangă) tér, a Téglavető (Dacia), a Temető (Eroul Necunoscut), a Béke (Păcii) a gr. Széchenyi püspök (Rozmarinului), a Pray György (Berzei) utca, a Nagyállomás (Bucureşti) tér, a Berkovics Ferenc (Olteniei), a Virág (Romanţei) utca, a Bunyitay-liget (Brâtianu-park) és a gr. Bethlen György (Ştrandului) utcák lakóit várják a közmeghallgatásra.

kozvitakat macheta PUG oradea

A közvitákat hirdető – csak – román nyelvű plakát

A közvitán a helyek függvényében minden érdeklődő részt vehet. Akik szót kérnek, azoknak a formanyomtatvány segítségével kell jelentkezniük, és írásban is be kell nyújtaniuk álláspontjukat (legtöbb két oldalon), valamint elérhetőségeiket. A nyomtatványt az ügyfélszolgálaton adhatják le, vagy az arhitectsef@oradea.ro e-mail címre kell elküldeniük, legkésőbb egy nappal a közvita megtartása előtt. Az érdeklődőket kérik, hogy fél órával kezdés előtt jelenjenek meg regisztrálás végett. Az érintettek álláspontjaik beküldésének sorrendjében kapnak majd szót, és legtöbb két percet beszélhetnek, a terv kidolgozói pedig legtöbb 30 másodperc alatt kérdéseket tehetnek fel, erre a beszélő egy percben válaszolhat. Minden hozzászólónak legtöbb öt perc áll majd rendelkezésére. A sajtó és a közönség nem kérhet szót a beszélők meghallgatása közben. A közviták jegyzőkönyvét a városháza www.oradea.ro honlapján teszik közé legtöbb két héten belül és sajtközlemény formájában is kibocsátják. A program felelőse Dorina Milici, a Főépítész Hivatala városrendezési osztályának munkatársa, elérhetőségei a 0259/408-876-es telefonszám és a milici@oradea.ro e-mail cím.