Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Közügyek és legelőgondok a mihályfalvi tanácsülésen

Hat napirendi pontban, illetve egyéb közügyekben döntött a mihályfalvi tanácsosi testület a hétfő délelőtti rendes havi tanácsülésen.

Az első pontban elfogadták Csűri Józsefnek, az Egészségügyi-Szociális Központ igazgatójának tevékenységi beszámolóját, majd jóváhagyták a Köztársaság utcai házasságkötő teremnek a város tulajdonába való átvételét, illetve annak telekkönyveztetését. Megszavazták az önkormányzati apparátus működési keretét, amelynek bővítése céljából hamarosan kiírásnak egy közbeszerzői és jogászi munkakört, illetve átvesznek négy személyt attól a lízing cégtől, amelyen keresztül az önkormányzat eddig a munkaerőt biztosította magának, a 34-es kormányrendelet szabályozta létszámstop miatt. A négy alkalmazott a takarítói-karbantartói osztályra kerül.

Tanácsülés Émihályfalván

Tanácsülés Émihályfalván

Megszavazták Érmihályfalva részvételét egy olyan gazdasági és fejlesztési csoportosulásba, amelyben Bihar megyei városok hívhatnak le uniós támogatásokat. A megyei tanács kezdeményezésére a csoportban kisebb-nagyobb városok vesznek részt, a megyeszékhely kivételével.

A lakáskiutaló bizottság is ismertette az újabb ANL-lakásokra jogosult személyek névsorát, amelyre szintén rábólintott a testület.

Az „egyebeknél” számos kisebb-nagyobb, a közügyek kategóriájába tartozó problémák is előkerültek, többek között az új legelőtörvény hozadékai, amelynek egyik negatív vetülete a bérbeadás körülményei. Ugyanis a velejáró licitek időigényessége miatt, ebben az esztendőben sokan elesnek majd a területalapú támogatástól, mivel annak határideje május 31.

Szó esett a művelődési ház konyhájának esetleges bérbeadásáról – annak modernizálása fejében – illetve a város központjában (Márton Áron utca 14 szám) megnyílni készülő éjszakai szórakozó helyről, amelynek működési idejét 18–22 óra közzé korlátozta a döntéshozó testület – természetesen, ha minden engedély együtt van –, ám utóbbival kapcsolatban olyan vélemények is elhangzottak, amelyek a hely alkalmatlanságára való tekintettel eltanácsolnák a városközpontból a kezdeményezést (nincs parkoló sem a közelben).

Nyakó József polgármester a Bernáth-Bujanovics féle angolpark rendbetételéről is szót ejtett, mely park az utolsó bírósági döntés szerint mégis a várost illeti, így az arborétum megtisztításához szakember bevonását tervezi.

Sütő Éva