Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Közösség és reziliencia

Az Albin Alapítvány, a Magyar Mentálhigiénés Szövetség és a Partiumi Keresztény Egyetem Társadalomtudományi Tanszéke által szervezett konferencia a közösség és reziliencia összefüggéseiről szólt. Az október 24-én és 25-én megrendezett előadásokra és műhelymunkákra érkeztek résztvevők Budapestről és Sepsiszentgyörgyről, Szekszárdról és Gyergyóból, Miskolcról és Csíkszeredából, Debrecenből és Marosvásárhelyről, Békéscsabáról és Kolozsvárról, sőt még Beregszászból – Kárpátaljáról is. A pénteki előadások és a szombati műhelymunkák során a közösségi erőforrások, a közösségi reziliencia, a magyar népmesében megjelenő közösségi minták, megküzdési stratégiák, a közösségi életben való részvétel és annak szabályrendszere. A közösség megtartó és gyógyító ereje került a középpontba. Az előadókkal és a mintegy 80 résztvevővel zajló esti beszélgetés fő témája az egyéni életstratégiák közösségi visszhangja és az ’egészben’ való megjelenése, hogyan járul hozzá a közösség rezilienssé válásához. Az esti beszélgetés során sokan hozzászóltak a korábban elhangzott előadásokhoz, értékes szempontokat hozzáadva az előadók által elmondottakhoz. Kiemelten foglalkoztak a konferencia résztvevői a kettős identitás kialakulásának lélektanával, a vidéki közösségi hálózatok kialakításának és megszilárdításának és azok megtartó erejének összefüggéseivel. A késő éjszakába nyúló beszélgetést az érintett témakörök aktualitásán túl az is különösen izgalmassá tette, hogy abban a mentálhigiénés szakemberek széles skálája jelen volt az akadémiai kutatótól a kis falvak művelődésszervezőjéig. Őszintén töprengő konferencián vehettek részt a jelenlévők. A műhelyeken a beszámolók felvállalták a közösségépítés kudarcait is. A töprengés közben több kérdés fogalmazódott meg, amelyekre tovább kell keresni a válaszokat. Így például a tanácskozás középpontjába helyezett rezilienciával kapcsolatban az merült fel, hogy miként élhet túl az a közösség, amelyik még létre sem jött? Kiderült, hogy fontos megkülönböztetni a szerves és a szervetlen közösségeket. Az utóbbiak önként jönnek létre a kölcsönös vonzalom, a közös érdeklődés, az érdekazonosság, az együttes élmények és a tartós együttműködés talaján. Mi a különbség a háló és a közösség között? Úgy tűnik, hogy „közösség félét” alkothatnak azok az emberek is, akik együtt vesznek igénybe valamely szolgáltatást, de kérdés, hogy ők mit adnak vissza, és mit nyújtanak egymásnak? A konferencia zárógondolata, amelyet a résztvevők fogalmaztak meg: „A reziliencia egy dinamikus folyamat, mely tágabb időintervallumban valósul meg.  A kudarcokból kialakuló válság után arra kényszerül az egyén és a közösség, hogy személyes és közösségi erőforrásait mozgósítsa, újradefiniálja önmagát és helyét a világban.” “A  rezilienciára való képesség a közösség fejlődésének alapja” elnevezésű konferencia megvalósulását a Bihar Megyei Tanács Fejlesztési és Pályázatkezelő Igazgatósága támogatta.

Hanyecz Debelka Mária, az Albin Alapítvány. munkatársa

kozosseg 1

albin alapitvany (1)

albin alapitvany (3)