Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Közlemény az Ady-központ körüli vizsgálatról

Az Erdélyi Magyar Néppárt nem tett ügyészségi feljelentést magyarok ellen és nem adott senkinek felhatalmazást valamilyen feljelentés megtételére

Az utóbbi napokban a sajtóban megjelent híresztelésekkel kapcsolatban a Néppárt országos elnöksége ezúton határozottan kijelenti: az Erdélyi Magyar Néppárt nem tett ügyészségi feljelentést magyarok ellen és nem adott senkinek felhatalmazást valamilyen feljelentés megtételére. Ezen közlemény után minden további ezzel kapcsolatos hír rosszindulatú rágalom és a Néppárt lejáratásának szándékával történik.

A nagyváradi Ady központ ügyében tett feljelentés kapcsán a Néppárt országos elnöksége csütörtökön, 2015. szeptember 10-én Kolozsváron tartott ülésén kivizsgálta az ezzel kapcsolatos történések hátterét és megállapította, hogy egyéni kezdeményezésről van szó, amelyhez a Néppárt országos testületeinek, megyei és helyi szervezeteinek nincs semmi közük. Az Elnökség megvizsgálta az ügyben érintett személyek felelősségét is. Bár megérti Csomortányi István, a Bihar megyei szervezet elnökének igyekezetét abban, hogy feltárja az igazságot az Érmindszentről, Ady Endre szülőfalujából eltérített és elherdált közpénzek ügyében, valamint hogy a felelősöket megnevezze, a korrupcióellenes ügyészséghez intézett feljelentését meggondolatlannak tartja, mert ilyenformán lehetőséget teremtett a nyilvánvaló korrupciós ügyben közvetlenül vagy közveten érintett nagyváradi vagy országos közéleti szereplőknek, hogy manipulatív nyilatkozatokkal a közvélemény figyelmét a lényegről – a hűtlen közpénzkezelésről – elterelje. Ezért az Elnökség Csomortányi Istvánt szankcióban fogja részesíteni.

Ismételten leszögezzük, hogy miközben határozottan elítéljük a hatalommal való visszaélést, a közpénzek hűtlen kezelését és a köztisztviselők korrupciós ügyeit, nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül, egy kisebbségi társadalomban nemzeti közösségünk tagjainak a román vádhatóság szerveinél való feljelentését nem tartjuk sem szerencsés, sem követendő megoldásnak. A Néppárt ennek jelenleg is szenvedő alanya: rosszindulatú politikai ellenfeleink hamis feljelentései nyomán jelenleg is folyik ügyészségi vizsgálat aláírásgyűjtő önkénteseink ellen. A magyar magyar általi feljelentésének módszere nem tartozik a Néppárt politikai eszközei közé, soha nem éltünk ezen rossz emlékű gyakorlattal.

Kolozsvár, 2015. szeptember 11.

Az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Elnöksége

Fotó: Csikos Rolland

Fotó: Csikos Rolland

Közlemény

A harcot nem hagyom abba

A kisiklatott nagyváradi Ady-központ ügye az elmúlt másfél évtized erdélyi korrupciós botrányainak egyik legsúlyosabbika. Miután 2002-ben az RMDSZ és a magyar szocialisták közreműködése nyomán, történelmi egyházaink megkárosításával, egy tulipános pártalapítvány segítségével, bihari RMDSZ-es politikusok közreműködésével eltüntettek közel egymillió euró közpénzt, azt kell látnunk, hogy a felelősök megnevezése és a tisztességes elszámolás bemutatása helyett a szégyenletes ügy kapcsán Kelemen Hunor nem csupán a tolvajok nevében kiált segítségért, de a teljes Kárpát-medencei magyar közvéleményt is félrevezeti.

Az Ady-központ és a nagyváradi Mecénás Alapítvány ügyében ez év augusztus 31-én tettem feljelentést ismeretlen tettes ellen a Nemzeti Korrupcióellenes Igazgatóság (DNA) nagyváradi területi szolgálatánál. A feljelentés kezdeményezője és aláírója nem más, mint jómagam, Csomortányi István. Az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei elnökeként én ismerem a legjobban az ügyet, hiszen az eredeti, az érmindszenti Ady-központ fejlesztésére vonatkozó pályázatot kezdeményező Tőkés László, a KREK egykori püspöke mellett egy évtizede harcolok az igazság feltárásáért és a felelősök megnevezésért. A feljelentés megtételéhez az ügy helyi jellege miatt nem tartottam szükségesnek az országos jóváhagyást, úgy gondoltam, hogy ez az ügy ránk, nagyváradiakra tartozik, itt kell megoldanunk.

Elfogadhatatlan és méltatlan, hogy miután az Ady-központ körüli korrupciós ügy részleteit pártelnökként pontosan kell ismernie, párttársai számonkérése és a botrány tisztázása helyett Kelemen Hunor a nyilvánosság előtt úgy állítja be a történteket, mintha néppártos gyakorlat lenne tisztességes RMDSZ-es politikusokat feljelenteni. Elfogadhatatlan és példátlan, hogy Kelemen Hunor mindezt úgy teszi, hogy közben az egyik korrupciós botrányból a másikba bukdácsoló bihari párttársai ügyét összemossa az erdélyi magyarság egyik legfontosabb ügyével, a marosvásárhelyi magyar polgármester-jelöltállítással.

Az, ahogyan a saját tulajdonában lévő Transindex.ro hírportálon (szerk. megj.: szeptember első napjaiban a mértékadó erdélyi magyar sajtó, így a Reggeli Újság is megírta, hogy Kelemen eladta a Transindexet kiadó vállalatban tulajdonolt részét), gyakorlatilag önmagával készített interjúban próbál összefüggést tákolni pártja nagyváradi korrupciós botránya és a marosvásárhelyi nemzeti ügy között, az erdélyi magyar közéletben eddig ismeretlen és példátlan, sőt, magyar szocialista szövetségesei módszereit túlszárnyaló félrevezetés és manipuláció.

Elfogadhatatlan és tisztességtelen az, ahogyan a csúsztatás kedvéért a Bihar megyei szervezetünk bélyegzőjével és nevében iktatott dokumentumot az országos szervezet által megfogalmazott anyagként mutatják be, kihasználva azt a tényt, hogy a pártok megyei szervezetei nem rendelkeznek önálló jogi személyiséggel. (…)

Abban, hogy Kelemen Hunor magyarok elleni feljelentésekről beszél, mégis az a legvisszatetszőbb, hogy éppen embereinek az Erdélyi Magyar Néppárt bírósági bejegyzése kapcsán tett feljelentése után zajlott az utóbbi negyed század legnagyobb hazai zaklatássorozata azzal, hogy a román hatóságok Szatmár, Beszterce és Hunyad megyékben több ezer (!), a Néppárt bejegyzést támogató magyar embert idéztek be kihallgatásra és vegzáltak hónapokon át. Tették ezt úgy, hogy közben az RMDSZ nagyrészt kormánypárt volt. Azóta is példátlan súlyú, magyarok által magyarokkal szemben elkövetett tett ez.

Fentiek tükrében, a félrevezetés és manipuláció megakadályozása érdekében, hogy a Bihar megyében folyó korrupció elleni harcot ne lehessen összemosni semmilyen más üggyel, a mai napon az Ady-központ ügyében az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezetének pecsétjével és megyei elnöki minőségemben tett feljelentésemet visszavonom és magánszemélyként, a saját nevemben újraiktatom a Nemzeti Korrupcióellenes Igazgatóság (DNA) nagyváradi területi szolgálatánál. Ezzel is világossá kívánom tenni, hogy szigorúan helyi, Bihar megyei ügyről és kezdeményezésről van szó, de meggyőződésem, hogy a korrupció elleni küzdelem sikerre vitele közös, összmagyar érdek. A harcot az igazságért és a közösségünk bizalmával sorozatosan visszaélő magyar tisztségviselők felelősségének megállapításáért nem hagyom abba.

Nagyvárad, 2015. szeptember 11.

Csomortányi István,
az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei elnöke