Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Közeleg a határidő

Augusztus 31-ig láttamozzák a 2013-as évre mezőgazdasági életjáradékban részesülők igazolványait, emlékeztetett a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) Bihar megyei kirendeltsége.

A járadék kedvezményezettjei személyesen, vagy közjegyzői felhatalmazással ellátott megbízottjuk által láttamoztathatják az igazolványokat az APIA megyei kirendeltségén (Nagyvárad, Püspöki út / ma Matei Corvin utca 1 szám).

A szükséges iratok: a személyi igazolvány, az életjáradéki igazolvány, az árendaszerződés, esetenként banki okirat, esetenként a rokkantsági igazolás. A megbízottnak ezek mellett saját személyi igazolványát, annak másolatát és a felhatalmazást (eredetiben és másolatban) is be kell mutatnia. Amennyiben az életjáradék kedvezményezettje elhunyt, az örökösök csak akkor kaphatják meg a járadékot, ha benyújtják az APIA-hoz az elhunyt életjáradéki igazolványát, a halotti bizonyítványt, az örökösi státuszt igazoló iratot és az örökös személyi igazolványát (utóbbi két irat eredetije és másolata is szükséges). Több örökös esetén be kell mutatni a többiek közjegyző előtt tett nyilatkozatát arról, beleegyeznek abba, hogy egyikük felvegye a járadékot.

kozeleg

Az igazolásokat csak az APIA megyei székhelyén láttamozzák

Amennyiben változott például az árendába adott földterület nagysága, az érintetteknek újra kell elemeztetniük iratcsomójukat, csak ezt követően láttamoztathatják az igazolványukat.

A láttamozást augusztus 31-ig, az APIA megyei székhelyén ejthetik meg, emlékeztetett Florian Pavel, az APIA megyei kirendeltségének vezetője. Augusztus 11-ig egyébként 1845 igazolást láttamoztak, 192-vel kevesebbet, mint előző évben, amikor is 2037-et, tette hozzá az igazgató.