Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Közeleg a határidő

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) Bihar megyei kirendeltsége augusztus 31-éig láttamozza a 2014-re mezőgazdasági járadékban részesülők igazolványait. A járadék kedvezményezettjeinek személyesen kell megjelenniük az APIA nagyváradi, Matei Corvin utca 1. szám alatti székhelyén (képünkön), vagy közjegyzői felhatalmazással megbízottjukat is elküldhetik.

A láttamozáshoz szükséges iratok: személyi igazolvány, az életjáradéki igazolvány, az árendaszerződés, esetenként banki okirat, esetenként a rokkantsági igazolás. A megbízottnak ezek mellett saját személyi igazolványát és annak másolatát és a felhatalmazást és annak másolatát is be kell mutatnia. Amennyiben az életjáradék kedvezményezettje elhunyt, az örökösök csak akkor kaphatják meg a járadékot, ha benyújtják az APIA-hoz az elhunyt életjáradéki igazolványát, a halotti bizonyítványt, az örökösi státuszt igazoló iratot és az örökös személyi igazolványát (utóbbi két irat eredetije és másolata is szükséges). Több örökös esetén be kell mutatni a többiek közjegyző előtt tett nyilatkozatát arról, beleegyeznek abba, hogy egyikük felvegye a járadékot.

kozeleg

Amennyiben 2014-ben megváltozott például az árendába adott földterület nagysága, az érintetteknek újra kell elemeztetniük iratcsomójukat, csak ezt követően láttamoztathatják az igazolványukat.

Mindazoknak, akik 2014-ben is láttamoztatták az igazolványukat, postán értesítik arról, hogy mikor és milyen dokumentumok mellékelésével tehetik ezt meg, mondta Florian Pavel, az APIA megyei igazgatója. Amennyiben alapos ok miatt nem tudnak a megjelölt időpontban megjelenni, szintén augusztus 31-éig oldhatják meg a láttamozást, de figyelembe kell venniük, hogy előnyt élveznek azok, akiket aznapra jegyeztek elő.

Augusztus 13-áig 1708 életjáradéki igazolványt láttamozták, 188-alo kevesebbet, mint tavaly, akkor 1896-an kérték a láttamozást, tájékoztatott Florian Pavel, az APIA Bihar megyei vezetője.