Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Kötetbemutató a román Szibériába deportáltakról

November 18-án, szombat délután, a nagyváradi Ratio et Relevatio könyvesboltban, a Deportálás Memoárja: nevelésügyi projekt keretén belül mutatták be a Valeriu Antonovici és Claudia Florentina Dobre kiadásában megjelent Bărăganba deportáltak: Emlékek a román Szibériából című kötetet.

kotetbemutato

A kommunista elnyomás és deportálás országos történetében a legteljesebb állomás 1951 júniusában következett be, amint arról a kötet is tanúskodik, a benne olvasható kitelepítettek visszaemlékezései révén, hiszen ekkor körülbelül 44 ezer, a jugoszláv határtól 25 kilométeres körzetben élő személyt deportáltak a Román-alföld keleti részébe, a Bărăganba. A németek, bolgárok, szerbek, zsidók, bánsági és olténiai románok, besszarábiaiak, bukovinaiak, arománok és más nemzetiségűek deportálása a legnagyobb titokban és rendkívül gyorsan történt, és súlyos nyomokat hagyott a kiköltöztetettek lelkében és az ország lakosságának tudatában.

Az Azonosság és Memoártanulmányok Központ (CSMI) és a Hanns Seidel Alapítvány által szervezett kötetbemutatót beszélgetés követte, melyben a kiadók mellett volt deportáltak és az érdeklődő közönség is részt vett. A találkozó célja az volt, hogy a kommunista rendszer elnyomásának különböző formáit beszéd témájává tegye pontos információk elhangzása révén, kiemelvén azt, hogy a deportáltak tulajdonképpen nem áldozatok voltak, hanem harcosok, akik a megpróbáltatások közepette és később is a társadalom motorjaivá váltak.