Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Kötet Váradról mindenkinek

Színültig telt érdeklődőkkel a váradi Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központ múzeumterme kedd délután, ahol a nemrégiben elhunyt Kordics Imre helytörténész Nagyvárad jelentősebb utcanevei 1940-1944 között című, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság (PBMET) gondozásában frissen megjelent kötetének bemutatóját tartották, a Magyar Kultúra Ünnepe idei rendezvénysorozatának részeként.

A kötetet, amely a Partiumi Füzetek gazdag sorozatának 81. számaként látott napvilágot, Dukrét Géza a PBMET elnöke ismertette, aki nemcsak szerkesztője volt a könyvnek, de barátja és kitartó bíztatója is a szerzőnek, aki viszont sajnos már nem lehetett jelen ezen a bemutatón.

Kupán Árpád és Dukrét Géza – a PBMET képviseletében

Kupán Árpád és Dukrét Géza – a PBMET képviseletében

Kordics Imre könyve nem egyszerű leltára, vagy száraz tanulmánya Várad történelmi utcaneveinek, amint azt a címből első ránézésre gondolhatnánk. A könyv Várad szerelmesének és fantasztikusan dokumentált kutatójának értékes munkája, mely átfogó képet nyújt a teljes város utcaszerkezetének fejlődéséről (a legrégebbről fellelhető adatokból kiindulva napjainkig), utcaneveink történelmi kötődéséről, egyszersmind olvasmányos és gazdag történelmi áttekintést ad városunk egészéről. Ugyanakkor intő tanulságként szolgál, hogy megőrizzük váradiságunkat, ne hagyjuk veszendőbe menni amink még maradt, és továbbra is emeljünk szót értékeinkért, hiszen a magyar utcanevek csekély száma a mai napig nem tükrözi valós számarányunkat a városban, ahol élünk.

Az első fejezetben a szerző a váradi utcahálózat legkorábbról dokumentálható történetét tárgyalja, egészen a ma ismert városkép megjelenéséig. Ezt követően 93 jelentősebb utcáról, térről ad részletes leírást, azok fejlődéséről, névváltozásairól, illetve minden illető utca történelmi névadó személyiségének váradi kötődését is olvasmányosan taglalja, mintegy 200 oldalon. Három utolsó rövid fejezetben – amelyeken érezhető, hogy rengeteg mondanivalója lett volna még az írónak, ha a sors nem szól közbe – megjelenik az utca, mint élettér, lakóival való organikus kapcsolatában, majd hanyagságból, avagy szándékosan elorzott emlékeinkről esik szó, végezetül a váradi utcafrontok látványos díszeiről, sajnos sokszor porladó értékeiről (maszkokról, címerekről stb.), azok szimbolikájáról szól a szerző. Mindezt térképek, régi fotók sokasága teszi szemléletessé.

A kötet méltatását követően a keddi bemutatót a szerzőre való rövid emlékezések, felszólalások sora zárta, melyekből egyöntetűen kiviláglott Kordics Imre mindenki által megbecsült rendkívüli tudása és mérhetetlen szerénysége. Ezután egy perc néma felállással adóztak az elhunyt barátnak, kollégának, majd spontán összejövetel következett az alagsori ebédlőben.

A kötetnek tulajdonképpen minden váradi könyvtárában ott lenne a helye, hogy a következő generáció se feledje el hol is él valójában. Most itt a lehetőség beszerezni, hamarosan kapható lesz a magyar nyelvű kiadványokat árusító váradi könyvesboltokban, de megrendelhető közvetlenül a PBMET-től is.

Tóth Gábor