Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Kortárs-archaikus tárlat

Tudor Zbârnea (sz. 1955), a Moldovai Nemzeti Művészeti Múzeum igazgatójának mintegy félszáz olajfestményéből álló tárlata nyílt meg kedd délután a nagyváradi barokk palota emeletén, a Körösvidéki Múzeum szervezésében.

A megnyitón Aurel Chiriac múzeumigazgató szólt a nagyjából harmincfőnyi, főként szakmabeli érdeklődőkből álló közönséghez, méltatva a moldovai képzőművész nagysikerű nemzetközi szakmai pályáját, hozzátéve, hogy Zbârnea mind művészeti látásmódja, mind emberi kötődései révén is aktív részét képezi a kortárs román képzőművészeti társadalomnak.

Kortars

Aurel Chiriac és Tudor Zbârnea

Bár első hallásra ijesztő lehet a kortárs művészetektől idegenkedők számára a tárlat címe – Időtlen tér –, Zbârnea alkotásai több szempontból is különlegesek és nagyon is aktuálisak. A művész kétségtelenül átemeli képeinek szemlélőit az időből az időtlenségbe, sejtelmesen ábrázolt embercsoportjai, mozaikszerű, elmosódott arcú alakjai, illetve ikonszerű portréi látszólag homályosan lebegnek valamiféle ősi térben, aminek látványvilágát egyszerre határozza meg a keleti kereszténység több száz évvel ezelőtti kolostori freskóábrázolásának statikája és hagyományos kromatikája, valamint egyfajta mélységes népi gyökerű archaizmus. Az elmúlt tíz évből származó alkotások ugyanakkor jelzik a szerző burkolt, de közlő és elbeszélő szándékát, hiszen képeinek szűrt sziluettű alakcsoportjaival egyéni, családi és közösségi élethelyzeteket tesz mérlegre, elvontan ugyan (például várakozást, felejtést, „néma” dialógust, elvágyódást kifejezően), de gondolkodásra késztetve a kép mindenkori szemlélőjét.

A moldovai képzőművész tárlata március 9-éig tekinthető meg.

Tóth Gábor