Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Korrekt tájékoztatást kérünk!

Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke csodálkozással vegyes megrökönyödéssel szerzett tudomást a Reggeli Újság című napilap szeptember 12-i számában megjelent támadó cikkről, amelyet a lap egyik munkatársa jegyzett, s amelyben egy nyegle kiszólást („a menetközben Fides-listára kitelepedett EP-képviselő”) követően több csúsztatás és pár antiszemita célzás is megjelent. A Putyin és a (szank)cionisták című írás szakmai színvonalát és a témához méltatlan nyegle stílusát nem kívánjuk elemezni, de az feltűnhetett a lap olvasóinak is, hogy a szerző nem jártas sem a geopolitikai viszonyokban, sem a politikatörténetben, sem pedig az Európai Unió – amelynek mind Románia, mint Magyarország a tagja, Ukrajna és Oroszország viszont nem – kül- és régiópolitikájában.

Cikke első részében csupán a különböző internetes portálokon fellelhető magyar szélsőjobboldali, nemzeti radikális szövegelést reprodukálta, miközben eltekintett a kelet-európai helyzet minden szempontot figyelembe vevő, kiegyensúlyozott ábrázolásától. Kommentárja végén megmagyarázhatatlan módon kétségbe vonta a Krím-félsziget oroszok általi annektálását és az orosz szoldateszka kelet-ukrajnai intervencióját. A politikai kommentár valóban szubjektív sajtóműfaj, de nem mellőzheti a tényeket és nem ferdítheti el az igazságot.

A cikk közepe táján a szerző egy olyan közleményre alapozva fogalmaz meg álságos kritikát Tőkés László tevékenységéről, amit lapja, a Reggeli Újság nem tett közzé sem előző nap, sem aznap, holott sajtóirodánk szeptember 9-én mindenkinek megküldte. A szerzőnek amúgy arra sem terjedt ki a figyelme, hogy a közleményt nem a képviselő maga „szignálta”, hanem a sajtóiroda. Azt is elmulasztotta közölni olvasóival, hogy a kiadott kommüniké az Európai Néppárt Külügyi Munkacsoportja szeptember 9-i brüsszeli tanácskozásáról szólt, amelynek Tőkés László csupán egyik részvevője volt, továbbá azt is elhallgatta, hogy a megbeszélés kötött témája nem az aktuális magyar nemzetpolitika és a magyar kisebbségek helyzete volt, hanem a szuverén, független Ukrajna elleni orosz agresszió, az ennek következtében előállt, ma is zajló fegyveres konfliktus, az EU–ukrán és EU–orosz viszony, a háború eszkalációjának megakadályozása és az orosz nagyhatalmi fenyegetés. Akiknek módjukban áll elolvasni a közleményt (pl. itt: http://tokes.fidesz-eu.hu/hir/kozlemeny_az_ukrajnai_helyzetrol), láthatják, hogy a Reggeli Újság munkatársa önkényesen ragadta ki a szövegkörnyezetből azt a két mondatot, amelyre Tőkés László bírálatát alapozta. A közleményben ugyanis az van, hogy az EP-képviselő hozzászólásában az orosz fenyegetés – amiről nekünk, magyaroknak úgymond történelmi tapasztalataink vannak – elhárítását szorgalmazta, de ugyanakkor csak elvi szinten ért egyet a tervezett büntetőintézkedésekkel, mert azok visszaüthetnek, s ennek a kelet-közép-európai és baltikumi népek ihatják meg a levét. Tehát egyszerre szólított mérlegelésre, megfontolásra és szolidaritásra – összhangban más néppárti politikusokkal, beleértve a magyar miniszterelnököt. Mondandójának csonka idézésével, kiforgatásával a pénteki cikk szerzője egyszerre igyekezett szembeállítani Tőkés Lászlót Orbán Viktorral és a kárpátaljai magyar népcsoporttal.

Nem vonnánk le messzemenő következtetéseket a szóban forgó cikk megjelenése kapcsán, azt vélhetően favorizálta az a sajnálatos tény is, hogy  a Reggeli Újságnak immár huzamosabb ideje nincs felelős szerkesztője. Irodánk bármikor szívesen áll rendelkezésükre a médiában dolgozóknak információkkkal, dokumentumokkal, sajtóanyagokkal, erdélyi európai parlamenti képviselőnk tevékenységéről szóló tájékoztatással annak érdekében, hogy korrekt munkát végezhessenek.

Nagyvárad, 2014. szeptember 13.

Tőkés László

EP-képviselő

Sajtóirodája

( a sajtóiroda közleményét betűhűen közöltük, szerk. megj. )