Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Körmenet Szent István tiszteletére

Vasárnap a nagyszalontai római katolikus templomban a Szent István király tiszteletére összegyűlt híveket Lőrinc Ottó plébános üdvözölte, ugyanakkor megköszönte mindenki hozzájárulását, aki segített az ünnep előkészületeiben.

Bohács Sándor főtisztelendő esperes, egykori nagyszalontai plébános prédikációjában Szent István király megpróbáltatásait elevenítette fel, majd a Máté evangéliuma 7. fejezetének 24–29. verseire alapozta homíliáját: „És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert kősziklára építtetett”. A „bolond” ember azonban nem figyelt a tanításra, homokra építette házát, amely az árvíz, a romboló szelek hatására egy-kettőre romba dőlt – elevenítette a bibliai történetet az igehirdető.

Bohács Sándor (középen)

Bohács Sándor (középen)

Török László megszegi az új kenyeret

Török László megszegi az új kenyeret

Körmenet

Körmenet

Az ünnepi szentmise második részében Török László, Nagyszalonta polgármestere lett felkérve az új kenyér megszegésére. Ezután a Szent István király tiszteletére rendezett körmenet vette kezdetét. A város római katolikus közössége és a hozzá csatlakozó ünneplők az államalapító szent király tiszteletére felszentelt templomtól indulva tettek egy kört a hajdúváros a főterén, majd visszatértek Isten hajlékához. Az augusztus 20-ához kapcsolódó körmenet és a magyar államalapítás közös ünnepének ismét meghitt együttléte volt a szalontai rendezvény.

Sára Péter