Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Könyvmaraton volt Nagyváradon

Csütörtök délutántól szombat estig a könyveké és a szerzőké volt a főszerep, Nagyváradon, a VI. Könyvmaraton alkalmából. Pénteken ennek keretében tartották meg az e havi Törzsasztal beszélgetést Dragomán Györggyel, szombaton, november 22-án, Ady Endre születésének 137. évfordulóján a költőről is megemlékeztek a maraton és a róla elnevezett szavalóverseny résztvevői. Összesen 12 kötetet mutattak be a VI. Könyvmaraton keretében, de az Europrint újdonságai között szó esett e-könyvekről és a webes könyvekről is, illetve a kultia.com honlapot is bemutatták.

konyvmaraton

Csütörtökön és pénteken a nagyváradi Illyés Gyula könyvesbolt adott otthont a könyvbemutatóknak, beszélgetéseknek. A megnyitón a szervezők nevében Szűcs László (Várad irodalmi és kulturális folyóirat), Derzsi Ákos (Europrint Kiadó) és Simon Judit (Riport Kiadó) köszöntötte a megjelenteket, majd Králik Lóránd, a könyvesbolt többségi befektetője kívánt jó szórakozást a jelenlevőknek, és a könyvek vették át a főszerepeket.

 

Versek, regény, novellák

Elsőként Borzási Johanna, a Várad verspályázatának győztese Angyalszemközt című kötetét mutatták be, a szerzővel Szűcs László beszélgetett. „Úgy ébredtem, hogy volt egy vers a fejemben” – fogalmazott Borzási Johanna, aki elmondta, verseket akkor kezdett el írni, mikor még írni sem tudott. Édesapja lelkész, így egy missziós társaságon keresztül Kenyában és Tanzániában is dolgozott gyermektáborban, a kötetben szereplő versek – melyekből a szerző fel is olvasott – egy része ott született.

Szűcs László és Borzási Johanna

Szűcs László és Borzási Johanna

Lőnhárt Melindával Látható hiány című verseskönyvéről Demény Péter író, egyetemi tanár beszélgetett. A szerző például arról is vallott, életének volt olyan szakasza, amikor olyan szinten volt csalódott, hogy azt „le kellett verselni”. Versei közlésére először Egyed Emese biztatta, mondta a szerző, aki szintén felolvasott írásaiból a közönségnek.

Lőnhárt Melinda és Demény Péter

Lőnhárt Melinda és Demény Péter

A Riport kiadó sorozatot jelentetett meg Karácsony Benő írásaiból, ennek legújabb, Utazás a szürke folyón című kötetét Demény Péter ismertette. Karácsony Benővel az élet és az irodalomtörténet is hálátlan volt, a zsidó szerzőt a puszta létéért üldözték, lágerben pusztul el. Ezzel együtt nem volt hajlandó megtagadni magyar ismerőseit, tudván, hogy az egyik ostobaság nem váltja ki a másikat. A Kommunizmus alatt inkább azokat a szerzőket mutatta fel az erdélyi magyar irodalomtörténet, akik az itthon maradásról beszéltek, kialakult egy kánon, amelybe például Karácsony Benő vagy Szántó György nem fért bele. A kötetről szólva elmondta, hogy az Utazás a szürke folyón egy pikareszk regény, már a cím is sokféle tartalommal tölthető fel, az utazás és a folyó is lehet az élet szimbóluma. Megjelenik a boldogságot jelképező sziget, ami mellől azonban a regény főhőse, a patikus elsodródik, mondta Demény Péter, aki beszélt még a világnézetek kirekesztő volta mellett a tragikumról és a humorról is.

Láng Zsolt felolvasása

Láng Zsolt felolvasása

Az este utolsó könyvét, Láng Zsolt Szerelemváros című kötetét szintén Demény Péter mutatta be a szerzővel közösen. „A játékot tartom az egyetlen  lehetséges életfilozófiának” – mondta Láng Zsolt, akivel egyebek mellett arról is beszélgettek, hogyan áll össze egy könyv, szó esett a zenéről és filozófiáról is, és a szerző felolvasásból azt is megtudhattuk, milyen az, ha egy férfi szerelmes.

 

Sorbán Attila

Sorbán Attila

Könyvmaraton, Törzsasztallal

Pénteken szintén az Illyés Gyula Könyvesboltban folytatódott a VI. Könyvmaraton. Sorbán Attila Mondd szépen, ámen című regényét Derzsi Ákos mutatta be, a szerzővel is ő és Demény Péter beszélgetett a könyvről. Sorbán Attila többek között elmondta, hogy „címfüggő”, könyveinek a címe van meg a leghamarabb. A történet egy árvaházban játszódik, extrém helyzetben, a főszereplő azonban létező személy, mondta a szerző, aki azt is hozzátette, hogy többek között haditudósítóként is dolgozott, látta tehát, milyen indulatokat képes elszabadítani a gyűlölet vagy akár az éhség. A beszélgetés szintén felolvasással zárult.

Az est második kötetének, Elek Tibor irodalomtörténész Markó Béla költői világa című monográfiájának bemutatóján a könyv „alanya” is jelen volt. A bemutató előtt Králik Lóránt beszélt a kötetet megjelentető csíkszeredai Bookart Kiadóról, melynek könyvei immár az Illyésben is kaphatók.

Markó Béla és Elek Tibor

Markó Béla és Elek Tibor

Elek Tiborral és Markó Bélával Szűcs László beszélgetett a kötetről, kitértek többek között az irodalomtörténész munkamódszerére, illetve, hogy el lehet-e és el kell-e választani a politikusi és költői minőséget egymástól. Előbbi kapcsán az irodalomtörténész elmondta, hogy nehezebb dolga volt, mint eddigi monográfiái (Székely János és Gion Nándor) esetében, hiszen ott lezárt életművekkel dolgozott, míg Markó Béla élő, alkotó szerző. Utóbbi azt is megjegyezte, hogy a monográfiából sokat tanult önmagáról a kötetből, mely az éppen 40 éve, 1974 óta megjelent első kötet óta foglalkozik verseivel, esszéivel. Ami a két minőség szétválasztását illeti, Markó Béla szerint ezeket „szét kell választani, de nem kell letagadni”. Míg Elek Tibor megjegyezte, hogy ez a szétválasztás az esszék esetében nehezebb, ugyanakkor például a költő mintegy tízéves hallgatás utáni újbóli jelentkezése, gyermekversei például összefüggenek az életeseményekkel. Az est során Markó Béla is több verset olvasott fel, elhangzott például az eddig még nem közölt, tavaly íródott Születésnapomra című József Attila-parafrázis is.

Dragomán György

Dragomán György

Pénteken este a Könyvmaraton keretében tartották meg a novemberi Törzsasztal-beszélgetést, melynek „visszatérő” vendége Dragomán György volt. Akkor A fehér király, most a Máglya című regény volt a beszélgetés tárgya, bár, mint Kőrössi P. József megjegyezte, mikor öt évvel s hét hónappal ezelőtt először jártak Nagyváradon, a hazafelé utón már arról beszélt a szerző, hogy hamarosan elkészül az új könyve, mely végül idén jelent meg.

A jó hangulatú esten mind a könyvről, mind Dragomán Györgyről is megtudhatott újdonságokat a közönség. A szerző többek között elmesélte, milyen volt, mikor édesapja egy lehetséges szekuritátés beszervezésre készítette fel, ugyanakkor az estet Kőrössi P. József kérése rendhagyó módon, egy recept ismertetésével zárta, mivel szenvedélye a gasztronómia.

A történelmet fikciónak tartja, azért nem szerepelnek könyveiben felismerhető személyek vagy helyek, azonban, míg A fehér király egy diktatúrában, a Máglya, melynek főhőse Emma, egy 13 éves lány, egy rendszerváltás után játszódik. Dragomán György többek között elmondta, hogy „hallania” kell szereplőinek hangját, meg kell tanulnia, milyen a lélegzetvételük, és azt is, hogy éles intenzitással „lát” egy-egy jelenetet”, és sosem kronologikus sorrendben dolgozik. Szövegeit nem húzza, inkább le sem írja, amit feleslegesnek tart, mondta a szerző, aki természetesen fel is olvasott legújabb regényéből.

 

Adyra is emlékeztek

Szombaton délelőtt, Ady Endre születésének 137. évfordulóján maroknyian jelentek meg a költő nagyváradi mellszobra előtt, hogy koszorúikkal, virágaikkal kifejezzék előtte tiszteletüket. A megjelentek a Könyvmaraton résztvevői és a költőről elnevezett iskolában zajló szavalóverseny résztvevői közül kerültek ki, utóbbiak verssel és megzenésített verssel is tisztelegtek a költő emléke előtt, majd a Holnaposok szoborcsoportnál is elhelyezték koszorúikat.

A délelőtt kötetlen beszélgetéssel folytatódott a Silent kávézóban, többek között Dragomán György, Kőrössi P. József, Sorbán Attila, Székely Ervin, Tasnádi-Sáhy Péter, Derzsi Ákos közreműködésével.

A délutáni könyvbemutatók szintén a Silent kávézóban folytatódtak, elsőként a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének idei, farnasi riporttáborában született írásokból összeállított Időutazás Farnastól Zsobokig című riportkötet, mutatta be Rácz Éva, a MÚRE elnöke Szilágyi Aladár közírónak, a vidék jó ismerőjének közreműködésével. Szűcs László kérdései nyomán körvonalazódott a tábor megszervezése mellett a táj is, és két jelenlévő szerző, Simon Judit és Bögözi Attila is beszélt tapasztalatairól.

Szűcs László és Molnár Judit

Szűcs László és Molnár Judit

Ezt követően Molnár Judit Nádpálca nélkül című irodalomtörténeti munkáját Szűcs László mutatta be. Molnár Judit többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy az iskolai tananyagban hiányzik az irodalmi, világirodalmi esetleg történelmi összefüggések bemutatása, mint mondta, hiánypótlónak szánt kötetével gondolkodni próbál tanítani. Többek között olyan fejezetcímek szerepelnek a tartalomjegyzékben, mint Ha majd, Áldozatok oltárai, Fordítás vagy árulás, Álnévből jelkép, a fejezetekben pedig kibontják a jelzett témaköröket.

Simon Judit és Tasnádi-SáhyPéter

Simon Judit és Tasnádi-SáhyPéter

Tasnádi-Sáhy Péter A békaember legendájacímű novelláskötetének bemutatójával folytatódott a Könyvmaraton, a szerzővel ez alkalommal Simon Judit beszélgetett. A szerző elmondta, hogy mindig van egy kép, ami számára megtöltődik tartalommal, így alakulnak ki történetei. A kötet novellái kétféle állapotot mutatnak meg, a címadó történetben, a kötet közepén van egy klasszikusnak mondható történet, a többi novella kétféle egyensúlyi állapotot mutat be, az egyikből könnyebb, a másikból kevésbé könnyű kibillenteni az embert, hangzott el, és két novellát is felolvasót a szerző új kötetéből.

Szűcs László és Székely Ervin

Szűcs László és Székely Ervin

Székely Ervin Bársonyszék és aszfalt című regényének bemutatójával folytatódott a Könyvmaraton, a volt politikus szerzővel Szűcs László beszélgetett,. Székely Ervin elmondta, azt hitte, egyetlen könyvet ír majd, tapasztalataiból, ehhez képest most jelent meg a harmadik regénye. Mivel a rendszerváltás után a volt kommunista országok hasonló gondokkal küszködtek, szereplőinek is magyar, román, cseh stb. neve van. A szerző kéthumorosabb részt választott felolvasásra a regényből, az önmagától meghatódó politikus, és a szó szerint színházfenntartóvá váló illető esetét, akit az államtitkár látogatására beállítanak a hiányzó szobor helyére erkélyt tartani.

Az Europrint kiadó újdonságai és a kultika.com című honlap bemutatatásával folytatódott a program, Derzsi Ákost a technika ördöge kissé megtréfálta, így a tervezett vetítés elmaradt, azonban Darvay Nagy Adrienn, Murádin Jenő és Murádin László köteteit ismertette a kiadóvezető, aki a műszaki újdonságokról is beszélt. A kiadó készít immár webkönyveket és e-könyveket is, előbbiek érdekessége, hogy bármilyen hordozóról olvashatók, az e-könyvek pedig bárhol hozzáférhetők a világon. E-könyv olvasót is bemutatott Derzsi Ákos, ennek érdekessége, hogy nincs saját képernyő-világítása, és az eszközön négyezer kötet fér el. A www.kultika.com és a www.europrint2000.ro honlapokról bárki közelebbről is megismerkedhet az újdonságokkal.

Sarány István, Szűcs Lászó, Péter I. Zoltán és Imre Zoltán

Sarány István, Szűcs Lászó, Péter I. Zoltán és Imre Zoltán

Az Ady Endre emlékmúzeumban folytatódott a program, ahol Imre Zoltán múzeumigazgató az érdeklődők figyelmébe ajánlotta a Turi Polgár István munkáiból összeállított tárlatot, majd Sarány István mutatta meg a csíkszeredai Pallas Akadémia kiadónál megjelent Kós Károly összegyűjtött publicisztikái című, 640 oldalas kötetet. Sas Péter művelődéstörténész munkája a gyűjtés, melybe Kós Károly 1905 és 1907 közötti publicisztikai írásai kerültek be.

Ezt követően Péter I. Zoltán A Zöldfától a Kék macskáig – nagyváradi vendéglők a Monarchia idején című könyvéről beszélgetett a szerzővel Szűcs László. Szó esett többek között arról, hogy a mostani Ady-emlékmúzeum épületében valamikor a Pálmaliget nevű vendéglő működött, arról, hogy mi volt a különbség az étterem, a vendéglő, a sörcsarnok és a bodega között, és az is kiderült, hogy abban a korban megfizethetők voltak a vendéglői árak, ugyanakkor a konflis az állomástól a Fekete sasig ugyanannyiba került, mint egy éjszaka egy szállodában.

Az est záróakkordjaként Mátyás Zsolt Imre színművész idézte meg Ady Endrét, a performansz interaktívvá is vált, hiszen a nézők felolvashatták kedvenc Ady verseiket, majd mécseseket raktak a költő szobrának talapzatára.

Fried Noémi Lujza