Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Könyvbemutató volt a PKE-n

Négy szakirodalommal gazdagodott a magyar irodalomtudomány, melyek szerzője dr. Bitskey István magyar irodalom- és művészettörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és Pintér Márta Zsuzsanna irodalom- és színháztörténész. A könyvbemutatót a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) Nyelv- és irodalomtudományi tanszéke szervezte tegnap délután az egyetem Bartók termében.

János Szabolcs, Hargittay Emil, Verók Attila, Pintér Márta Zsuzsanna és Bitskey István

János Szabolcs, Hargittay Emil, Verók Attila, Pintér Márta Zsuzsanna és Bitskey István

A megjelenteket dr. János Szabolcs, a PKE egyetemi docense köszöntötte. Bitskey István két könyvét Verók Attila főiskolai docens (PKE, EKE) mutatta be. Mint mondta, mindkét kötet tekinthető életmű-összefoglalásnak, melyek korábban megjelent tanulmányok átdolgozásai, megszerkesztett konferenciabeszédek szövegei. Elsőként a Religió, stúdium, literatúra. Tanulmányok a régi magyarországi irodalmi műveltségről című könyvről beszélt, ismertette a főcímben megjelenő fogalmakat, majd röviden bemutatta a konfesszió, az Európából Hungáriába és a história és literatúra témakörökre épülő húsz tanulmányt. A Hitvédelem, retorika, reprezentáció Pázmány Péter életművében című könyv kapcsán Verók röviden beszélt Pázmány váradi vonatkozásairól, majd ugyancsak ismertette a könyvben szereplő 18 tanulmányt. Könyvbemutatója végén gratulált Bitskey Istvánnak, aki utóbbi könyvével megkapta a Klaniczay Tibor-díjat.

Hargittay Emil, a könyveket megjelentető Universitas Kiadó vezetője is beszélt röviden Pázmány váradi vonatkozásairól, majd Bitskey István foglalta össze röviden két új kötetét.

Pintér Márta Zsuzsanna Theatrum és literatúra. Tanulmányok a régi magyarországi színház- és drámatörténetről, illetve Le théâtre dans le Royaume de Hongrie aux XVIIe et XVIIIe sičcles című könyveit János Szabolcs ismertette röviden. A könyvek a magyar színházi szaknyelv kialakulását, a magyarnyelvűség kérdését, a mecenatúrát és a korszak szakembereinek gondolkodásmódját vizsgálják. A rövid bemutató után a szerző, Pintér Márta Zsuzsanna számolt be kutatásainak folyamatáról, kiemelve egy-egy érdekes, régi magyar drámát, melyekkel tanulmányozása során találkozott.

A könyvbemutató végén Hargittay Emil bemutatta az Universitas Kiadót, ahol elindították a Historia Literatura sorozatot, és elmondta, hogy a most bemutatott könyvek egy része is ehhez a sorozathoz tartozik.

A könyveket a Partium Kiadónál és az Universitas Kiadónál, valamint az interneten lehet megvásárolni.

Kiss Erzsébet Janka