Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Könyvbemutató és nemzedékek találkozója volt Érkeserűben

A keserűi római katolikusok szombat délben tartották a hagyományos Szent Anna-napi búcsút, majd vasárnap Boros József Elkésett szavak című kötetének bemutatására került sor a helyi református templomban. A kötetet először az érmihályfalvi Nyíló Akác Napok fesztivál alkalmával mutatták be, majd a szerző életútjának, tanári pályafutásának meghatározó állomása, azaz Keserű következett.

Ezt megelőzően Gavrucza Tibor nyugalmazott lelkipásztor hirdetett igét, aki János evangélista szavait idézve példázta, hogyan és miben válnak nyilvánvalóvá Isten dolgai. Az igehirdetés után a házigazda szerepében Orosziné Zih Magda lelkipásztor köszönte meg a nyugalmazott lelkész szolgálatát, majd helyt adott a könyvbemutatónak, amelyről alulírott, mint a mihályfalvi Máté Imre irodalmi kör alapítója osztotta meg gondolatait. A kötetet Balázs József Attila, a szintén mihályfalvi Marcsó József képzőművészeti kör tagja illusztrálta. A versekből a Móka színjátszó csoport két tagja, nevezetesen Szabó János és Boros Emőke Blanka adott ízelítőt.

konyvbemutato 3

Dandé Péter egykori igazgató köszönti a hetvenes évek eleji nemzedéket

A szerző, aki egyben alapító tagja a 2000-ben alakult irodalmi körnek, ismertette kései kötetének megjelenési körülményeit, illetve utalt a keserűi lápvidék poétájával, Számadó Ernővel való személyes ismeretségére is, majd felolvasta erre utaló Érkeserű című versét, melynek utolsó soraiban megemlékezik a helyi temetőben nyugvó költőről: Dalnokod is támadt, / Ki aranytollal virrasztotta álmod, / Magot vetett az elhagyott tájon, / S fenyőfa sarjadt a végtelen lapályon.

konyvbemutato 4

Boros József és a Móka színjátszó csoport tagjai

A könyvbemutató után Orosziné Zih Magda megköszönte a vendégek közreműködését, majd az öcsödi (Jász-Nagykun-Szolnok megyei testvértelepülés, Magyarország) vendégek szószólójának, Gál Imrének adta át a beszéd fonalát, aki a két település közös múltjáról tartott rövid eszmefuttatást. A dedikálásokra a templomkertben került sor, ahol a versfaragó helyi népszerűségéről az utolsó darabig elfogyott kötetek tettek tanúbizonyságot, mi több, utánrendeléseket is kénytelen volt listázni.

konyvbemutato 5

Dedikálás a templomkertben

Az egybegyűltek a templomkertből a falu parkjába vonultak, ahol a rendhagyó koszorúzásról – évforduló nem lévén – a helyi Számadó Ernő Egyesület és a Számadó Ernő Általános Iskola nevében Faur Kis Angéla tanítónő és szervező mondott rövid beszédet. Ezt követően Nyéki Enikő kántorkarnagy énekét hallgathatták, majd a szobornál a Máté Imre irodalmi kör említett két tagja, az egyesület nevében Fekete László, a református közösség részéről Orosziné Zih Magda, valamint Gavrucza Tibor és Öcsöd község képviselete helyezte el a kegyelet virágait.

konyvbemutato 6

A számadó Ernő Egyesület nevében Fekete László egyesületi tag koszorúz

Itt az ünnepség még nem ért véget, ugyanis az iskolában az 1971–74-es generáció találkozójára került sor. Ebben az időszakban végzetteknek Boros József volt az osztályfőnöke, így ezúttal nemcsak szerzőként, de pedagógusként is ünnepelték.  A nemzedékek találkozójára érkezetteket – mintegy ötven vendéget – Dandé Péter, a mára már nyugdíjas igazgató üdvözölte, majd Pete Sándor nyugalmazott tanár olvasott fel néhány humoros, hajdani diákokról szóló „krónikás” bejegyzést Boros Józseftől – közderültségre. Ugyanis a sorokból minden jelenlévő öregdiák magára ismerhetett.

A keserűiekre jellemző szíves vendéglátással zárult a rendezvénysorozat, melynek befejezéseképpen Faur Kis Angéla megköszönte mindazoknak a támogatást, akik bárminemű segítséggel hozzájárultak a programok létrejöttéhez.

Sütő Éva