Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Könyvbemutató épített örökségünkről

A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság december 8-án 17 órától könyvbemutatót tart a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központ múzeumtermében. Ismertetik Dukrét Géza és Péter I. Zoltán Nagyvárad és Bihar megye épített öröksége című kötetét. A könyv A/4-es formátumú, kemény fedelű, színes nyomású album részletes ismertetővel.

konyvbemutato

Elengedhetetlenül szükséges történelmi örökségünk és ezen belül épített örökségünk megismerése és védelme. Meg kell ismerjük, hogy melyek azok az objektumok, amelyeket meg kell óvnunk a következő nemzedékek számára. Köztudott, hogy épített örökségünknek csak kis hányada található a hivatalos műemléklistán. Főleg az úgynevezett civil vagy lakóépületek hiányoznak róla. A kötet célja a védett építészeti emlékek mellett a műemlékeknek tekinthető épületek ismertetése, amelyek nincsenek a hivatalos műemléklistán. A leírás egységes szempontrendszer alapján történik. Sajnos több vidéki építménynél nem találtak semmilyen építéstörténeti adatot, ezért a leírás csak az épület bemutatására szorítkozik. Máshol, főleg a templomoknál bőséges adatokat kaptak a helyi lelkipásztoroktól, valamint a szakirodalomból. Ezzel magyarázható a leírások mennyiségének különbözősége. Arra törekedtek, hogy a leírás alapján az objektum egyértelműen felismerhető legyen. Az azonosítást segíti egy-egy jellemző fotó. A részletes épületleírás nem volt cél, a hangsúly a főhomlokzat leírására szorítkozik. A műemlékek felsorolása Nagyváradot követően településenként történik, a települések betűrendben követik egymást.

Minden településnél bevezetésként a következő adatok jelennek meg: a település földrajzi fekvése, nevének első okleveles említése, nevének eredete. Az egyes objektumok leírásának sorrendje a következő: a műemlék eredeti rendeltetésének megfelelő neve, a műemléklistán szereplő sor- és kódszáma, utca, házszám vagy helye a településen belül, a római katolikus templomok esetén annak elnevezése. Következik egy rövid építés- és tulajdontörténet, stílus, esetenként a mai használatra utaló megjegyzés. Ezt követi az épület leírása, amely utal a környezettel való kapcsolatra (tájolás, beépítés módja, környező terepviszonyok), alaprajzi elrendezésre, jellegzetes homlokzati elemekre (rizalitok, nyílászárók, timpanon, erkélyek, díszítő- és tagoló elemek stb.). Belső leírás csak a templomoknál jelenik meg.

Mivel nagyon kis példányszámban lett kinyomtatva, ezért, ha valaki meg akarja szerezni, rendelje meg előre a dukretgeza@yahoo.com e-mail címen.