Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Könyvadományok a kommandói iskolának

Az elmúlt két hónapban az erdélyi és a partiumi magyar sajtó többször is beszámolt a Kovászna megyei Kommandó település leégett iskolaszárnyáról, a tűz okozta tetemes károkról. A január 10-ei tűzvészben nemcsak az összeomlott épületrész jelentette a pótolhatatlant, inkább az iskola kilencezer kötetes könyvtára, valamint a két informatikai terem teljes felszerelése. Mint ismeretes, a tanintézet raktára is porrá égett a benne lévő sportfelszereléssel együtt. A tűz az iskola irattárát sem kímélte, pótolhatatlan archívum, irattömeg veszett oda a lángokban.

konyvadomanyok

A kommandói általános iskolának mintegy száz diákja maradt iskolai könyvtár nélkül, azonban a sajtón keresztül intézett felhívásoknak köszönhetően több intézmény, politikai- és civilszervezet is gyűjtést kezdeményezett a tanintézet könyvállományát pótolandó.

A megyei sajtón keresztül könyvgyűjtési akciót szervezett az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete is, melynek eredményeként mintegy háromezer kötettel (lexikonok, ifjúsági regények, szépirodalmi kiadványok) sikerült hozzájárulni a szerencsétlenül járt iskola könyvtárának visszaállításához.

Keresték a módját, hogy eljuttassák a könyveket Kommandóra, mígnem az utóbbi sajtótájékoztatót követően a bihardiószegi Füzesi József virágkertészettel foglalkozó vállalkozó felajánlotta, hogy ingyen és bérmentve elszállítja a gyűjtésből származó köteteket Székelyföldre. Ráadásként megtoldotta az adományt a maga részéről is ezer kötettel, illetve húsz dísznövénnyel.

Moldován Gellért Lajos, a néppárt nagyváradi szervezetének elnöke felvette a kapcsolatot Opra-Béni Bélával, a kommandói általános iskola igazgatójával, aki örömmel vette a szombat délben érkezett adományt, illetve biztosította a szállítmány fogadását, elraktározását. A szombaton célba ért rakományhoz Élesdről is hozzájárultak 300 kötettel. (Az adományozó sajnos nem érhette meg, hogy személyesen átadja a könyveket, mivel néhány nappal előtte tragikus balesetet szenvedett egy gyalogos átkelőn.)

A könyvadományokért ezúton mondanak köszönetet a gyűjtésszervezők, illetve a szerencsétlenül járt iskola vezetősége és diákjai.

Az Erdélyi Magyar Néppárt sajtóirodája