Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Kölcseyre emlékeztek a civilek

Több mint egy tucatnyi Bihar megyei és magyarországi civil szervezet, illetve közéletben tevékenykedő magánszemély képviseltette magát szombaton a Regionális Fejlesztési Alapítvány és a BINCISZ által szervezett kerekasztal-beszélgetésen, melynek keretében Kölcsey Ferenc születésének 225. évfordulójáról is megemlékeztek a nagyváradi Góbé csárdában.

A tizenötödik Civil Társadalom Napját a tíz éves, miskolci székhelyű Regionális Fejlesztési Alapítvány projektvezetője, Baksa József nyitotta meg. Mint köszöntőbeszédében elmondta, alapítványa elsősorban a civil szervezetek közötti együttműködés elősegítésével foglalkozik, és ezidáig elsősorban felvidéki és anyaországi szervezetek részvételével szerveztek találkozókat. A BINCISZ-el való kapcsolatfelvétel tehát újdonságot és bővülést jelent az alapítvány tevékenységében. Bővülésről beszélt bevezetőjében Fleisz János BINCISZ elnök is, aki hangsúlyozta, hogy az új kapcsolat arra készteti a Bihar megyei civil szervezeteket, hogy nagyobb egységben, a teljes határmenti térség összefogásában gondolkodjanak.

Fleisz János és Baksa József

Fleisz János és Baksa József

Újdonságot jelentett ugyanakkor a Himnusz költőjéről való megemlékezés is, hiszen Nagyváradon ezidáig nem voltak szervezett megemlékezések Kölcsey születésnapja kapcsán. Ez akár kritika is lehet a megyeszékhely számára, hiszen Szatmárnémetiben széleskörű ünnepséget szerveztek, Aradon pedig Kölcsey-egyesület működik. Ennek fényében ideje lenne, hogy Nagyvárad, a Partium fővárosaként, a teljes régió értékeit felvállalja – vélekedett Fleisz János, aki ezt követően Kölcsey életéről és munkásságáról tartott értekezést, hangsúlyozván, hogy a Himnusz szerzője a romantika időszakában a legelőrehaladottabb politikai felfogású szerzők egyike volt. A megemlékezés második felében Meleg Vilmos színművész adott elő egy verscsokrot Kölcsey műveiből, melyekből egyaránt visszaköszönt a sződemeteri születésű költő filozófiai gondolkodása, hazaszeretete és nemzetféltése.

A megemlékezést követő kerekasztal-beszélgetés során a különböző civil szervezetek képviselőinek lehetősége nyílt arra, hogy a tapasztalatcserén túl konkrét célkitűzéseket fogalmazzanak meg és új együttműködéseket kössenek. Fölmerült például közös határmenti kiállítások és alkotótáborok megszervezésének lehetősége is. Kapy István, volt nagyváradi alpolgármester ugyanakkor azt szorgalmazta, hogy a civil szervezetek az értékmentésen túl egy egységes fejlesztési program létrehozásában is vállaljanak szerepet, amely biztosítaná a következő generációk számára a szülőföldön való megmaradás lehetőségét.

A találkozón képviseltette magát még többek közt a Nonprofit Hagyomány Alapítvány (NOHA), a Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesülete, a Tibor Ernő Képzőművészeti Alapítvány, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Bihar Megyei Szervezete, a Partiumi Magyar Művelődési Céh, a Sapientia Varadiensis, az Anna Nőszövetség és a Bihari Népfőiskolai Egyesület. Az esemény közös vacsorával és baráti beszélgetéssel zárult.

Sz. G. T.