Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

„Ki nekünk Arany János?”

„Ki nekünk Arany János?” – tette fel a kérdést Reisinger János nagyszalontai könyvbemutatóján, amelyet a helyi Arany Palota kiállítótermében, vasárnap délután tartott. Reisinger, közel egyórás könyvismertetőjében, amely a Ki nekünk Arany János? címet viselő kötet kapcsán, lebilincselő felkészültségéről adott ízelítőt.

Reisinger előadása közben

Reisinger előadása közben

A szép számban megjelent diákság komoly, figyelmeztető leckét kapott az előadótól. Kötelezően kérte a fiataloktól, meg kell tanulniuk, az eszükbe kell vésniük Arany négysorosát: „Nemes önbizalom, de nem az önhittség, / Rugói lelkedet nagy célra feszítsék: / Legnagyobb cél pedig, e földi létben, / Ember lenni mindég, minden körülményben”.

Költői kép, magatartás, életfelfogás, felkészülés a művészi, irodalmi pályára, az életre, amelyet a mi Aranyunk birtokolt, nem kevés volt mindaz a szellemi felkészültség, amellyel rendelkezett a mi költőgéniuszunk. Hát ezt kell, illik birtokolni, nem a pénzkereset teszi igazán boldoggá az embert. A szellemi értékek, a tudás birtoklása az, amely igazán naggyá teszi, formálja az embert. És milyen kevés van mindazokból, akik ezt betartják – mondta Reisinger. Arany már ifjúkorában ismerte a Szentírás, a Biblia tanításait. Nélküle nem írhatta volna meg, nem arathatott volna sikert a Toldija sem. Arany János szellemisége mindig időszerű marad – ajánlotta megszívlelendőként a hajdúvárosiak figyelmébe Reisinger János.

Sára Péter